Przedsięwzięcia turystyczne – przegląd przepisów UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dotyczących organizacji przedsięwzięć turystycznych: ocena m.in. Dyrektywy PE i Rady (UE) 2015/2302 w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 17 września 2021 r. Zgodnie z zapowiedzią zawartą w nowym programie na rzecz konsumentów z listopada 2020 r. oraz sprawozdaniem z 2021 r.…

Monitoring Legislacji Unii Europejskiej 08.09.2021

Najważniejsze informacje na temat dokumentów strategicznych przyjętych w UE, nowelizacji prawa europejskiego, prowadzonych procesów konsultacyjnych, stanowisk Związku. Raport zawiera także interesujące publikacje dot. trendów europejskiej legislacji oraz inne informacje. Szczegóły wg stanu na dzień 8 września 2021 r. są zawarte w załączonym dokumencie.  

Projekt rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej. Projekt powołuje nowych członków Komisji Heraldycznej, wskazanych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w miejsce osób, których członkostwo ustało. W skład Komisji Heraldycznej wchodzi, zgodnie z § 2 ust. 2…