Konferencja CYFRYZACJA 14/15.09.2021

Partner biznesowy Związku Pracodawców Polska Miedź, Polski Klaster IoT & AI SINOTAIC i członkowie konsorcjum „Smart Secure Cities” zapraszają w dniach 14-15 września do udziału w międzynarodowej konferencji: „CYFRYZACJA”. Konferencja będzie przeznaczona dla przedstawicieli biznesu – zwłaszcza MŚP i start’upów – oraz samorządów zainteresowanych problematyką cyfryzacji swojej działalności z wykorzystaniem inteligentnych systemów IoT i Smart…

Monitoring Legislacji Krajowej 02.09-08.09.2021

W okresie 02.09. – 08.09.2021 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 5. projektów ustaw oraz 20. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów. W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 4. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców…

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zmierza do ułatwienia procesu adaptacji dziecka, w szczególności dziecka starszego, w nowej rodzinie przez wprowadzenie zmian w Kodeksie pracy w zakresie urlopu ojcowskiego oraz urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego dla…

Zaproszenie na Konferencję “Uczciwy VAT – zysk dla wszystkich” – 22.09.2021, godz. 9:00

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zaprasza na BEZPŁATNĄ konferencję Uczciwy VAT – zysk dla wszystkich, która odbędzie się w Warszawie, w dniu 22 września 2021 w Sheraton Grand Warsaw Hotel. Gościem specjalnym, otwierającym wydarzenie, będzie Premier Mateusz Morawiecki. Aby zgłosić swój udział w Konferencji „Uczciwy VAT – zysk dla wszystkich” należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Zarejestruj się…