Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz wysokości opłaty za tę analizę

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz wysokości opłaty za tę analizę. Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 35 ust. 10 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych…

Gala Jubileuszowa Związku Pracodawców Polska Miedź S.A.

Serdecznie zapraszamy na uroczystą Galę Związku Pracodawców Polska Miedź S.A., z okazji jubileuszu 25-lecia powstania ZPPM. Jesteśmy przekonani, że w tym szczególnym dla nas dniu, zaszczycą nas Państwo swoją obecnością, by świętować tę historyczną dla nas datę. Jednocześnie chcemy ogłosić, że oficjalna Gala z wręczeniem specjalnych nagród oraz występem artystycznym zostanie poprzedzona konferencją: „Biznes, ludzie,…

Przegląd prawodawstwa UE dotyczącego klasyfikacji pod względem zagrożeń, etykietowania i pakowania chemikaliów

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa UE  dotyczących prawodawstwa UE dotyczącego klasyfikacji pod względem zagrożeń, etykietowania i pakowania chemikaliów – w oparciu o analizę Rozporządzenia NR 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (the CLP Regulation). Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 15 listopada 2021…