uwagi ZPPM – projekt ustawy – wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej (UD135)

Lubin, 8 października 2021 r. ZPPM / 27S / X / 2021 Szanowna Pani Barbara Socha Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej   Szanowna Pani Minister W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (nr UD135…

Projekt rozporządzenia RM w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2022 r.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2022 r. Projektowane rozporządzenie ma na celu określenie stawki zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2022…

Monitoring Legislacji Krajowej 30.09-6.10.2021r.

W okresie od 30 września do 6 października 2021 roku Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 4. projekty ustaw oraz 31. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów. W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 4. projektów ustaw i 7. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. W Dzienniku Ustaw RP opublikowano…

Unijne prawo ochrony środowiska – przegląd wdrażania, 2022 r.

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa ochrony środowiska – przegląd wdrażania ustawodawstwa UE w krajach członkowskich. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 18 października 2021 r. Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska jest regularnym cyklem analiz, dialogu i współpracy w celu lepszego wdrażania polityki i prawa UE w dziedzinie środowiska w państwach członkowskich UE. Pierwszy…