Projekt rozporządzenia MF w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Przedmiotowy projekt uwzględnia mające obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 r. przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt rozporządzenia zawiera następujące zmiany:…

Informacja – Odwołanie konferencji: Strategie zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego

W imieniu organizatorów konferencji „Strategie zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego” serdecznie dziękujemy za zainteresowanie tematyka i przyjęcie zaproszenia do udziału w wydarzeniu. IV fala pandemii COVID-19 wymusza na nas nowe podejście do organizacji spotkań. Mając na względzie obecny stan rozprzestrzeniania się wirusa, społeczną odpowiedzialność biznesu i Państwa bezpieczeństwo organizatorzy odwołują wszelkie eventy do czasu…

Zaproszenie na konferencję kończącą projekt “oto-GOZ”_22.11.2021 r.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaprasza do udziału w konferencji pn. „Wspólnie dla gospodarki o obiegu zamkniętym – podsumowanie projektu oto-GOZ”, która odbędzie się 22 listopada br. i będzie transmitowana online. Jest to wydarzenie wieńczące trzyletni rządowy projekt OTO-GOZ realizowany w ramach projektu GOSPOSTRATEG. Celem projektu było opracowanie systemu wskaźników pomiarowych, umożliwiających ocenę postępu w transformacji…