Projekt rozporządzenia MF w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2076) wprowadza możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Faktury ustrukturyzowane będą wystawiane i otrzymywane za…

Trwałe zanieczyszczenia organiczne – określenie dopuszczalnych wartość w załączniku I (aktualizacja)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dot. ochrony środowiska – wniosek dotyczący zmiany Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 6 grudnia 2021 r. Przepisy UE wdrażają międzynarodowe zobowiązania Unii wynikające z Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (substancji…

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska – projekty inwestycyjne POIŚ 2014–2020

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska dot. projektów inwestycyjne POIŚ 2014–2020 (OZE, kogeneracja). Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 3 grudnia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Krótki okres opiniowania wynika z faktu, że projekty powinny być procedowane z…

INWESTOWANIE W STREFACH WCIĄŻ OPŁACALNE?

W ciągu 24 lat w 18 podstrefach Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ponad 60 firm ulokowało 11 miliardów złotych, tworząc 16 tys. 400 miejsc pracy. Czy wprowadzone przez Komisję Europejską nowe zasady wsparcia przyszłych inwestorów oznaczają koniec rozwoju Stref? Zapraszamy do przeczytania rozmowy z Przemysławem Bożkiem, Prezesem Zarządu LSSE S.A.