Otwartość i Przejrzystość w Radzie Europejskiej i Radzie Unii Europejskiej – przewodnik

Rada Europejska jest tą instytucją UE, która określa ogólny kierunek polityczny i priorytety Unii. Stanowi najwyższy poziom współpracy politycznej między państwami członkowskimi. Rada Unii Europejskiej – zwana również Radą – jest głównym organem decyzyjnym UE. Składa się z przedstawicieli rządów państw członkowskich UE. Ministrowie i eksperci z ministerstw państw UE obradują w Brukseli i wraz…

Projekt rozporządzenia MF w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych z programu „Erasmus+” oraz wsparcia finansowego otrzymanego z programu „Europejski Korpus Solidarności”

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych z programu „Erasmus+” oraz wsparcia finansowego otrzymanego z programu „Europejski Korpus Solidarności”. Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.…

Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko procedowany jest w celu redukcji obciążeń nieuzasadnionych w obecnym systemie ocen oddziaływania na środowisko. Projekt rozporządzenia jest elementem reformy…