Monitoring Legislacji Krajowej 05-12.01.2022

W okresie od 05 – 12.01.2022 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 5. projektów ustaw oraz 23. projekty rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów. Przeprowadzono konsultacje 1. projektu ustawy i 7. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców,…

Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii. Ze względu na konieczność implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r., zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności…

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności 2014–2020 – ocena ex post

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne strategii, dokumentów i przepisów dotyczących polityki regionalnej  – ocena ex post Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności 2014–2020. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 9 lutego 2022 r. Polityka regionalna jest jedną z najważniejszych polityk inwestycyjnych Unii Europejskiej. Skierowana jest do wszystkich regionów i miast w UE i ma…