Seminarium „Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracowników w przemyśle”, 27 kwietnia 2022, Lubin

KGHM Polska Miedź S.A., Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa w Lubinie i Związek Pracodawców Polska Miedź mają zaszczyt zaprosić Państwa na seminarium „Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracowników w przemyśle”, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2022 roku w godz. 10:00 – 13:30 w siedzibie KGHM Polska Miedź S.A w sali im. Jana Wyżykowskiego przy…

Cyfrowy bliźniak (digital twin) – czym jest? Jak działa? – 26.04.2022 g. 10:00 – Webinar zoom – Akademia Rozwoju Przemysłu 4.0

Związek Pracodawców Polska Miedź oraz partnerzy merytoryczni Polski Klaster IoT & AI SINOTAIC Cadvision PANOVA GROUP Cyberus Labs SMART SECURE NETWORKS  zapraszają na seminarium online Cyfrowy bliźniak (digital twin) – czym jest? Jak działa? w ramach Akademii Rozwoju Przemysłu 4.0 26 kwietnia 2022 roku, g. 10:00 – 11:45 Webinar na platformie ZOOM Udział w webinarze…

Projekt rozporządzenia MRiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Ustawa  z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy…

Monitoring Legislacji Krajowej 31.03 – 06.04.2022

W okresie 31.03 – 06.04.2022 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 8. projektów ustaw oraz 43. projekty rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów. Przeprowadzono konsultacje 4. projektów ustaw i 6. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Zostały one omówione w tekście poniżej. Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich…

Zanieczyszczenia przemysłowe – Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (aktualizacja przepisów)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące przepisów służących przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom pochodzącym z instalacji przemysłowych (w tym ROZPORZĄDZENIE (UE) NR 166/2006). Ostateczny termin na przesłanie opinii to 8 czerwca 2022 r. Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń zawiera kluczowe dane dotyczące zanieczyszczeń emitowanych przez zakłady przemysłowe w Europie. Komisji powierzono zadanie dokonania przeglądu przepisów UE dotyczących…