Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych. Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 i 2120).…

Monitoring Legislacji Krajowej 21-27.04.2022 r.

W okresie od 21-27.04.2022 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 8. projektów ustaw oraz 28. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów. Przeprowadzono konsultacje 5. projektów ustaw i 4. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Zostały one omówione w tekście poniżej. Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich…

Stanowisko ZPPM w sprawie konsultacji KE ws. skutków poddania ołowiu wymogowi uzyskania zezwolenia REACH (EC 231-100-4)

Lubin, 29 / 04 / 2022 ZPPM / 21S / IV/ 2022 Polish Copper Employers’ Association Position Paper in Public consultation on socio-economic impacts on Lead metal (EC 231-100-4) Consultation on draft recommendation for inclusion in the Authorisation List – parallel call for information by the European Commission Call for information (on behalf of the…

WIEDZIAŁEM, ŻE PO MNIE PRZYJDZIECIE…

Eksploatacja w podziemnych kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. oznacza stałe mierzenie się z zagrożeniami naturalnymi. Także praca w innych oddziałach związana jest z dużym ryzykiem. Nad bezpieczeństwem pracowników koncernu czuwa Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego, która właśnie obchodzi 25. rocznicę powstania. O trudnej pracy ratowników rozmawiamy z Radosławem Stachem, Dyrektorem Naczelnym Oddziału.

OPTIMUM. IDEA POZYTYWNEJ CYBERPSYCHOLOGII

Dacie wiarę, że pierwsza strona internetowa powstała dopiero w 1990 roku? Dziś nie wyobrażamy sobie świata bez Internetu i innych nowoczesnych technologii. Zmiany następujące w rewolucyjnym tempie budzą podziw i… przerażenie. Jak oswoić nową rzeczywistość oraz zbudować optymalne interakcje człowieka ze sztucznymi systemami, mówił podczas Akademii Rozwoju Przemysłu 4.0. dr Paweł Fortuna. Zapraszamy do przeczytania…