Mieć Wpływ — III Dolnośląska Konferencja CSR „Inwestycja w pracowników i ich rodziny — nieuchronna konieczność pracodawców”.

Zapraszamy przedsiębiorców do udziału w wyjątkowym wydarzeniu — Mieć Wpływ — III Dolnośląska Konferencja CSR „Inwestycja w pracowników i ich rodziny — nieuchronna konieczność pracodawców”.
Konferencja odbędzie się już 25 listopada 2021 r. (czwartek)., w formule hybrydowej: online oraz stacjonarnie w sali im. J. Wyżykowskiego w Centrali #KGHM Polska Miedź S.A. przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48 w Lubinie.
Obszar CSR ze względu na rozwój regulacji ESG (Environment -Ekologia, Social — Kapitał społeczny, Governance — Ład korporacyjny) staje się już nie tylko marketingowym dodatkiem, ale integralną, mierzalną częścią biznesu, podlegającej coraz częściej krytycznej ocenie inwestorów. Pandemia znacząco przyspieszyła transformację technologiczną, której skutkiem są postępujące procesy automatyzacji i robotyzacji.
To przekłada się z kolei na transformację społeczną, wielkie zmiany na rynku pracy, ryzyko wykluczenia cyfrowego, potrzebę rozwoju nowych kompetencji, zmianę stylu życia ludzi w dobie wyzwań demograficznych. Każda firma poprzez swój produkt, usługę, sieć swoich kontrahentów tworzy łańcuch wartości i może wpływać na niego na poszczególnych etapach.

W dynamicznym świecie transformacji technologicznej i rosnącej świadomości ekologicznej obszarem ESG, który wydaje się najmniej zaopiekowany, pomimo tego, że to na niego pracodawcy mają bezpośredni wpływ każdego dnia, jest „S” kapitał ludzki: pracownicy i ich rodziny, które obecnie wzięły na siebie dodatkowo szereg skutków np. pracy hybrydowej, zdalnego nauczania dzieci i młodzieży czy procesów restrukturyzacyjnych.
Dlatego też temu obszarowi, kluczowemu tak z punktu widzenia potrzeb rynku pracy, innowacyjnej gospodarki, jak również zdrowego społeczeństwa chcemy w szczególności poświęcić kolejną edycję naszej Konferencji.
Wśród panelistów i prelegentów są m.in.: Izabela Olszewska (GPW S.A.), Magdalena Wróbel (KGHM Polska Miedź S.A.), Barbara Socha (Ministerstwo RPiPS), Zofia Dzik (Instytut Humanites) Jarosław Wajer, Artur Miernik (EY).

Program konferencji:

🌐 https://kghm.com/pl/miec-wplyw

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wystarczy zarejestrować się przez poniższy formularz, wybierając formę udziału — udział stacjonarny (ilość miejsc ograniczona) lub online (osoby zgłoszone dzień przed wydarzeniem otrzymają link z dostępem do transmisji).