3rd Raw Materials Scoreboard: European innovation partnership on raw materials

Komisja Europejska w opublikowanym pod koniec 2019 roku Europejskim Zielonym Ładzie (European Green Deal), bardzo jasno dała do zrozumienia, że surowce są kluczowym czynnikiem umożliwiającym ekologiczną i cyfrową transformację UE. Są centrum ekosystemu przemysłowego. Surowce tworzą nasze domy i drogi (drewno, surowce skalne, kruszywa, glina), dzięki Nim jesteśmy przewożeni po całym świecie (stal i aluminium), a połowa układu okresowego trafia do smartfona. Zakłócenia łańcucha dostaw spowodowane pandemią COVID-19, a także rosnące napięcia handlowe i geopolityczne zwróciły ponownie uwagę na słabe punkty, które istnieją w łańcuchach wartości istotnych dla bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju i interesów strategicznych UE.

Europejskie partnerstwo innowacyjne w zakresie surowców (The European Innovation Partnership on Raw Materials) opracowało dokument podsumowujący różne aspekty gospodarki surowcami (the Raw Materials Scoreboard) jako narzędzie do monitorowania stanu i konkurencyjności przemysłu UE. Tworząc go poszerzono wiedzę na temat surowców mineralnych o trendy panujące na świecie. Działanie to umożliwia Komisji Europejskiej zwiększenie odporności gospodarki UE szokuje, która może oprzeć swoją strategię surowcową na solidnych dowodach.

Wiedza ta stanowi również podstawę prac nad foresightem, który pomoże identyfikować trendy i generować przyszłe scenariusze i modele. Dzięki nim zostanie wytyczona europejska ścieżka przejścia na gospodarkę cyfrową, neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla z możliwością przewidywania i ograniczania przyszłych zagrożeń.

Więcej informacji pod linkiem.

Źródło: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (Komisja Europejska)