Seminarium pt. „Dezorganizacja czasu pracy”

Serdecznie zapraszam na seminarium pt. „Dezorganizacja czasu pracy prawne możliwości rozstania się z problematycznym pracownikiem ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dezorganizacji czasu pracy przez pracownika, w tym usprawiedliwionej nieobecności w pracy” , które odbędzie się w dwóch terminach do wyboru:

14 kwietnia  br. w godzinach od 10.00 do 14.00

lub

28 kwietnia br. w godzinach od 10.00 do 14.00

Miejsce szkolenia:  Lubin, Hotel Oberża Skarbek, ul. Budowniczych LGOM 20

Szkolenie poprowadzi praktyk, czynny zawodowo Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy z wieloletnim doświadczeniem. 

Opis szkolenia

Częsta i nieprzewidywalna nieobecność pracownika w pracy, stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy o pracę, nawet w sytuacji, kiedy pracownik nienagannie wykonuje swoje obowiązki. Szkolenie podparte wyrokami Sądu Najwyższego. Celem szkolenia jest uzyskanie i uzupełnienie wiedzy dotyczącej dezorganizacji czasu pracy związanej z nieobecnością pracownika z uwzględnieniem praktycznych przykładów oraz zagadnień budzących rozbieżności interpretacyjne.

Program szkolenia

1. Krótka charakterystyka stosunku pracy

2. Obowiązki leżące po stronie pracodawcy i pracownika w zakresie stosunku pracy

3. Tryby oraz przyczyny rozwiązania stosunku pracy.

4. Dezorganizacja czasu pracy – co oznacza i jakie niesie za sobą skutki?

5. Dezorganizacja czasu pracy jako przyczyna rozwiązania stosunku pracy.

6. Dezorganizacja czasu pracy – orzecznictwo sądowe.

7. Dezorganizacja czasu pracy w praktyce.

8. Z życia wzięte… czyli pytania i odpowiedzi.

Usprawiedliwiona nieobecność w pracy jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę i inne…

1. Krótka charakterystyka stosunku pracy

2. Obowiązki leżące po stronie pracodawcy i pracownika w zakresie stosunku pracy

3. Tryby oraz przyczyny rozwiązania stosunku pracy.

4. Usprawiedliwiona nieobecność w pracy jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę – co oznacza i jakie niesie za sobą skutki?

5. Usprawiedliwiona nieobecność w pracy jako przyczyna rozwiązania stosunku pracy.

6. Usprawiedliwiona nieobecność w pracy – orzecznictwo sądowe.

7. Usprawiedliwiona nieobecność w pracy w praktyce.

8. Z życia wzięte… czyli pytania i odpowiedzi

Jeżeli mają Państwo konkretne pytania związane z tym tematem, a Państwa zdaniem, powinny zostać poruszone podczas szkolenia, proszę o przesyłanie ich na adres: szkolenia@pracodawcy.pl w terminie do 13 marca br.

Proszę o zgłaszanie udziału w seminarium i wybór terminu do 12 kwietnia  br. na adres:  szkolenia@pracodawcy.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, jednakże ze względu na koszty, w przypadku rezygnacji prosimy, o niezwłoczną informację, ponieważ mamy wiele osób chętnych. W przypadku niezebrania dwóch grup zorganizujemy szkolenie w jednym terminie.