AI4SME – projekt Global Partnership on Artficial Intelligence

Global Partnership on Artificial Intelligence to inicjatywa, której celem jest utworzenie portalu łączącego dostawców AI z sektorem MŚP – zarówno technologicznym, jak i nietechnologicznym. Zakres działania portalu to w chwili obecnej Singapur, Japonia, Francja i kraje anglojęzyczne. Powstała strona polska, a portal jest dostępny tutaj: https://gpaipoland.kinsta.cloud/pl/aimind/ Aby rozwiązanie mogło zostać opublikowane na stronie należy wypełnić formularz SPMIND, który jest dostępny na stronie: https://gpaipoland.kinsta.cloud/pl/kwestionariusz-oceniajacy-spmind-2/ Prośba wypełnienia przez firmy działające w zakresie AI: MŚP, które skorzystają z portalu, gminy lub innych dostawców z MŚP, którzy chcieliby wykonać ankietę oceniającą dojrzałość organizacyjną? Jak i firmy niezajmujące się technologią. Link: https://gpaipoland.kinsta.cloud/pl/aimind/ Celem jest przetestowanie portalu, zebranie jak największej ilości wiadomości ze wszystkich rynków i modyfikacja, aby był jak najbardziej użyteczny dla każdej ze stron.
AIMIND składa się z 5 filarów, które mapują się na 12 ścieżek. 5 filarów jest współzależnych i synergicznych ze sobą. Organizacje o silnej gotowości organizacyjnej mogą zidentyfikować przykłady wdrożeń,przyczyniając się tym samym do osiągnięcia gotowości biznesowej. Decyzja i podejście do identyfikacji odpowiedniego wdrożenia jest kierowana przez gotowość w zakresie etyki i zarządzania. Przykłady wdrożeń są wspierane przez gotowość do gromadzenia danych z ustalonymi politykami, procesami, praktykami w tym zakresie tak, aby zapewnić dokładność, wiarygodność i kompletność danych. Gotowość infrastruktrualna pomaga przekształcić pomysły w działania poprzez dostarczenie organizacji narzędzi i technologii do szkolenia, hostingu i wdrażania rozwiązań AI. Podsumowując, 5 głównych filarów AIMIND zapewnia szeroką ocenę gotowości organizacji do przyjęcia AI.

Test AIMIND dla MŚP

AIMIND to skoncentrowane na przemyśle ramy oceny gotowości AI opracowane przez Komitet MŚP w ramach grupy roboczej ds. innowacji i komercjalizacji GPAI. Wykrywa i określa krytyczne czynniki sukcesu do wdrożenia AI w oparciu o połączone doświadczenie branżowe komitetu ekspertów z różnych branż i krajów. AIMIND pozwala przedsiębiorcom i organizacjom ocenić ich gotowość do wdrożenia AI i zidentyfikować lukę między ich obecnym a pożądanym stanem, umożliwiając tym samym organizacjom zrozumienie podejścia do przyjęcia AI i podjęcia konkretnych kroków w celu zwiększenia gotowości do wdrożenia i wykorzystania AI. Finalnie celem AIMIND jest zmaterializowanie abstrakcyjnych koncepcji w konkretne działania, aby pomóc organizacjom przyspieszyć wdrożenie AI.
Test AIMIND opiera się na zaledwie 12 pytaniach, a jego wypełnienie online zajmuje mniej niż 15 minut. Wyniki testu AIMIND pomogą zrozumieć organizacyjną dojrzałość w zakresie AI, a następnie wskazać drogę do wdrożenia programów, które pozwolą rozpocząć podróż po transformacji AI.
Cztery filary i dziewięć wymiarów oceniają konkretny obszar, który przyczynia się do ogólnej gotowości organizacji do wdrażania AI. W każdym filarze ma on kilka wymiarów, a każdy wymiar jest oceniany na czterech poziomach gotowości do wdrożenia AI:
  • Firma niezaawansowana we wdrażaniu AI
  • Firma średnio zaawansowana we wdrażaniu AI
  • Firma zaawansowana we wdrażaniu AI
  • Firma bardzo zaawansowana we wdrażaniu AI
Organizacje mogą wykazywać różne poziomy gotowości do wdrażania AI we wszystkich wymiarach.
 
Źródło: Global Partnership on Artificial Intelligence