Akademia Rozwoju Kadr Menadżerskich – uczenie się poprzez praktykę

Bycie ekspertem w danej dziedzinie dziś nie wystarczy by być dobrym menadżerem. Od osoby zarządzającej wymaga się wysokich umiejętności  komunikacji, rozwiązywania i łagodzenia konfliktów, poprowadzenia zespołu, w taki sposób, by projekt przebiegał gładko i został doprowadzony do oczekiwanych rezultatów.

Zarządzanie zespołami ludzkimi diametralnie różni się od bycia wysokiej klasy specjalistą. Menedżer, rozpoczynający pełnienie funkcji o charakterze strategicznym, z pewnością jest ekspertem w swojej dziedzinie jednakże zostając np. ordynatorem oddziału szpitalnego lub dyrektorem całej placówki medycznej, zmienia się jego zakres odpowiedzialności i rodzaj podejmowanych decyzji.

Dla takich ekspertów, w ramach Akademii Kadr Menadżerskich,  Związek Pracodawców Polskiej Miedzi opracował 4 modułowy program, zakładający rozwinięcie umiejętności miękkich, tak oczekiwanych dzisiaj od menadżera. 24 menadżerów z naszych firm członkowskich wzięło udział w dwudniowych szkoleniach.

– Aby osoba na najwyższym stanowisku  mogła z pełnym sukcesem doprowadzać projekty do końca musi posiadać kadrę menadżerską, która nie boi odpowiedzialności, podejmowania decyzji i własnych inicjatyw. Jednym słowem menadżer jest tak dobry, jak dobry jest jego zespół. Celem tego programu było ułatwienie menedżerom przejmowania nowych ról poprzez wyposażenie ich w sprawdzone know-how zarządcze. Zapewni im to zarówno bezpieczeństwo funkcjonowania, jak i zwiększy komfort pracy w nowych zadaniach – mówi Marta Wisłocka, prezes zarządu Związku Pracodawców Polskiej Miedzi.

Moduły były logicznie ze sobą połączone, pozwalając menedżerom przejąć świadomą kontrolę nad tym, w jaki sposób realizowana jest współpraca w ich organizacji i osiągane są cele.

– Szkolenie zapamiętam dzięki temu, że prowadzący wytworzył niepowtarzalną atmosferę w grupie. W tak umiejętny sposób otworzył mi oczy na zagadnienia, które znałam, ale patrzyłam na nie pod innym kątem. Cieszę się, że miałam okazję uczestniczyć w tak innowacyjnym, odbiegającym od utartych ram szkoleniu – mówi jedna z uczestniczek, Joanna Pomykała, kierownik Działu Administracji KGHM Metraco.

Pierwsze szkolenie było realizowane w zakresie Świadomego Przywództwa. Sprawny szef potrafi delegować zadania, zachęcać pracowników do podejmowania suwerennych decyzji i w zamierzony sposób stosować model Świadomego Przywództwa.

Uczestnicy szkolenia poznawali model „45/15” – opisujący, w jakich sytuacjach menedżer podejmuje błędne decyzje współpracując z ludźmi, myśląc, że są właściwe i „Latarni Morskiej”, by sobie uświadomić – co widzi menedżer podejmując decyzje, a w jakich sytuacjach musi być świadomy, że nie widzi i też podejmuje decyzje. Podczas tego szkolenia menadżerowie praktycznie uczyli się jak rozwijać pracowników poprzez wzrost kompetencji i zaangażowania i w jaki sposób te umiejętności mają wpływ na biznes. Poznawali także różne style zarządzania, dopasowując do tego swój własny styl.

Drugi moduł dotyczył zarządzania i kierowania dialogiem jako platformy skutecznej współpracy. Dziś porozumienie jest jedną najważniejszych umiejętności. Możesz być wybitnym ekspertem, ale jeśli nie potrafisz porozumieć się ze swoimi współpracownikami to nie osiągniesz efektów, jaki byś oczekiwał.  Uczestnicy poznawali różnice pomiędzy komunikacją i dialogiem oraz w jaki sposób wpływają one na współpracę,  jak świadomie przy realizacji zadań budować Obszar Swobodnej Komunikacji, mający wpływ na efektywność. W komunikacji ważne są emocje, to one najczęściej kierują naszymi decyzjami.  Często silne emocje są prognostykiem dobrej współpracy, albo złej. Poczucie wartości współpracownika ma także wpływ na jego postawę. Jeśli będzie złe to może prowadzić do postawy biernej, która może blokować jakąkolwiek współpracę z daną osobą. Jak wnieść na nowo  energię do zespołu, jak unikać niszczycieli komunikacyjnych, którzy blokują współpracę, jak rozmawiać z pracownikiem atakującym? Tego uczyli się nasi menadżerowie podczas szkolenia.

Trzeci moduł Angażowanie pracowników w proces zmian budowanie zaangażowania i efektywności w organizacji. Mało kto lubi zmiany, bo są one wyjściem ze strefy komfortu, zwłaszcza jak o zmianie informuje ich menadżer, na którą oni sami nie mieli żadnego wpływu. Szkolenie miało za zadanie osobom zarządzającym – co w zmianie jest najważniejsze z perspektywy pracownika? Krok po kroku przechodzili proces przygotowania się do zmiany technicznej i adaptacyjnej, rozpoznawali jak odróżnić decyzję dotyczącą sytuacji standardowej, a kiedy decyzja uruchamia proces zmiany? W tym module także komunikacja miała istotny udział – nie da się przejść optymalnego procesu zmiany bez komunikacji.

Czwarty Zarządzanie projektami wprowadzanie trwałych zmian w organizacji i otoczeniu. Uczestnicy poznawali kompetencje, jakie powinien posiadać kierownik projektu, by móc z sukcesem go zrealizować, ćwiczyli wykonanie analizy: środowiska, problemów, celów, udziałowców i możliwych strategii działania, rozpoznawali ryzyka i monitorowanie odchyleń w realizacji projektu. 

Poznawali także swoja rolę jako szefa na różnych etapach projektu, jak pogodzić zarządzanie talentami z zarządzaniem projektem – często są to sprzeczne cele i uczestnicy poznawali podobne sytuacji i jak sobie z nimi radzić.

Akademia rozwoju kadr menadżerskich to program skierowany zarówno do kadr najwyższego szczebla menadżerskiego, jak i średniego i niższego. Szkolenia w ramach Akademii projektujemy pod konkretne zagadnienia praktyczne, tak by uczestnicy maksymalnie mogli wykorzystać wiedzę przekazywaną przez naszych trenerów. – Dziś możemy się pochwalić doskonałymi wynikami. Przygotowaliśmy do funkcji zarządczych ponad trzech tysięcy top menedżerów i ponad 26 tysięcy menedżerów pozostałych szczebli – dodaje prezes Wisłocka.

Udział w akademii chwalą sobie także uczestnicy. 

To doskonała okazja do doskonalenia umiejętności analitycznych i podejmowania trafnych decyzji biznesowych, co przekłada się na efektywność pracy i osiąganie celów organizacji. Kolejną wartością Akademii Kadr Menedżerskich jest możliwość budowania sieci kontaktów. Uczestnicy mają szansę spotkać i współpracować z innymi menedżerami, co prowadzi do wymiany doświadczeń, wsparcia oraz tworzenia cennych relacji biznesowych. Ta sieć kontaktów może okazać się niezwykle cenna w przyszłości, przyczyniając się do rozwoju kariery i możliwości współpracy. Udział w Akademii Kadr Menedżerskich działa również jako silnik motywacji i zaangażowania pracowników. Dla osób aspirujących do roli menedżerskiej, akademia stanowi potężny bodziec do rozwoju zawodowego i zdobycia nowych umiejętności. To z kolei wpływa na większe zaangażowanie pracowników oraz polepszenie wyników organizacji. Warto także podkreślić, że Akademia Kadr Menedżerskich umożliwia aktualizację wiedzy menedżerów. Oferowane programy szkoleniowe zapewniają dostęp do najnowszych trendów, narzędzi i praktyk związanych z zarządzaniem. Dzięki temu menedżerowie są w stanie dostosować się do dynamicznych zmian w środowisku biznesowym, być lepiej wyposażonymi w umiejętności przywódcze i radzić sobie skuteczniej z wyzwaniami. Podsumowując, Akademia Kadr Menedżerskich to inwestycja, która przynosi wiele korzyści. Daje menedżerom możliwość rozwoju umiejętności zarządzania, lepszego podejmowania decyzji, budowania sieci kontaktów, motywowania pracowników oraz aktualizacji wiedzy. To nie tylko pomoc w rozwoju jednostki, ale również czynnik przyczyniający się do efektywności i sukcesu organizacji. Przystąpienie do Akademii Kadr Menedżerskich to strategiczny krok na drodze do doskonałości zarządzania – mówi Mateusz Bąkowski, Dyrektor Operacyjny, Grupa PIAST.

– Szkolenie podnosi standard kompetencji menedżerskich, które są niezbędne w obecnych czasach. W dużej części szkolenie polegało na dyskusjach na różne życiowe tematy, co jest dla mnie bardzo cennym doświadczeniem. Szkolenia organizowane przez ZPPM są zawsze na najwyższym poziomie . Dla mnie był to pożytecznie spędzony czas, poświęcony uporządkowaniu i uaktualnieniu posiadanej wiedzy praktycznej o nowe informacje – dzieli się wrażeniami Małgorzata Jesionka, Zastępca Kierownika Działu Zarządzania Łańcuchem Dostaw, Huta Miedzi Cedynia.

Zmiany są nieuniknione. Rozwój – dobrowolny. Wybór należy do Ciebie!