Akademia Rozwoju Przemysłu 4.0 – wydarzenie inaugurujace

Związek Pracodawców Polska Miedź w partnerstwie z Human Partner Sp. z o.o., Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu oraz Creativ Media zapraszają na konferencję

 

Przemysł 4.0 na Dolnym Śląsku – otoczenie, modele, kompetencje, rozwiązania – szanse i zagrożenia
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Pan Grzegorz Macko – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

Wydarzenie inaugurujące cykl spotkań „Akademia Rozwoju Przemysłu 4.0”
24 marca 2021 roku, g. 10:00 – 11:30 – Udział Online Bezpłatnie!
Rejestracja: Aby wziąć udział online w konferencji zarejestruj się!

Rozwój kompetencji cyfrowych i platform edukacyjnych oraz poprawa kultury organizacyjnej to jedno z wyzwań, przed którymi stoi gospodarka Dolnego Śląska, oraz Polski. W warunkach transformacji w kierunku czwartej rewolucji technologicznej znaczącym zasobem staje się wiedza, a kluczową kompetencją ludzi i organizacji – sposób i szybkość jej pozyskiwania i wykorzystywania. Nie oznacza to jednak, że liczą się tylko twarde umiejętności cyfrowe i te związane z obsługą nowoczesnych technologii. Niezwykle ważne stają się umiejętności miękkie – takie, których nigdy nie zastąpi robot.  Do takich umiejętności należą: kompleksowe rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie, kreatywność, zarządzanie ludźmi, współpraca, inteligencja emocjonalna, wnioskowanie i podejmowanie decyzji, negocjacje i elastyczność poznawcza. Tematy te nabierają szczególnego znaczenia w obliczu globalizacji oraz nowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej po pandemii.

 Tematyka:

  • Dolny Śląsk jako miejsce transformacji cyfrowej: Dolnośląska Strategia Innowacji 2030.
  • Rozwój kompetencji cyfrowych i platform edukacyjnych oraz poprawa kultury organizacyjnej dla transformacji 4.0 to jedno z wyzwań, przed którymi stoi gospodarka Dolnego Śląska.
  • Wiedza i jej wykorzystania jako znaczący zasób ludzi i organizacji. Umiejętności twarde i miękkie w organizacji. Człowiek i technologia.
  • Czy dobre rozwiązania muszą być bardzo drogie? Transformacja cyfrowa firm – czynniki efektywnego procesu, rozwiązania dla firm szczególnie z sektora MSP, budowanie ekosystemu innowacji.

Wśród panelistów i prelegentów są: Grzegorz Macko, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego; Beata Staszków, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź; Arleta Chorąży, Dyrektor Departamentu Efektywności Zawodowej Pracowników w Pionie Zarządzania Zasobami Ludzkimi w KGHM Polska Miedź S.A.; Marcin Kowalski, Prezes Zarządu Human Partner Sp. z o.o.; Artur Kowalik, Dyrektor Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego; Tomasz Bąkowski, Innovation Manager, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu; Łukasz Skibiński, Dyrektor ds. projektów i wdrożeń Projekt Multimedia Sp. z o.o.; Szymon Kowal, Dyrektor ds. rozwoju Projekt Multimedia Sp. z o.o.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wystarczy zarejestrować się przez formularz, aby dzień przed wydarzeniem otrzymać link z dostępem do transmisji.

Zarejestruj się! (link do formularza)
Serdecznie zapraszamy!
 
PRELEGENCI

Grzegorz Macko, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

Urodził się 6 września 1992 r. w Wałbrzychu, a mieszka w Szczawnie-Zdroju. Ukończył studia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu z zakresu ekonomii oraz zarządzania i inżynierii produkcji.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w sektorze prywatnym, gdzie odpowiadał za procesy HR. W ostatnich latach pracował w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Działalność społeczną rozpoczynał w Młodzieżowej Radzie Miasta Wałbrzycha oraz Senacie Uniwersytetu Ekonomicznego i Radzie Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego. W 2018 uzyskał mandat radnego sejmiku dolnośląskiego. 24 października 2019 wybrany na stanowisko Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego, odpowiedzialnego za gospodarkę, środowisko, obszary wiejskie i zasoby naturalne regionu.


Beata Staszków, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź

Menedżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem pracy w Polsce i Wielkiej Brytanii oraz potwierdzonymi sukcesami w zakresie poprawy jakości świadczonych usług w instytucjach non-for-profit, uczelniach wyższych oraz firmach konsultingowych.

Po ukończeniu studiów MBA w 2001 roku, rozpoczęła pracę jako konsultant biznesowy i interim menadżer w firmach potrzebujących wsparcia w czasie kompleksowych procesów restrukturyzacyjnych. W latach 2010- 2016 pracowała jako konsultant biznesowy, trener i coach w firmach Catalyst, Workstream Consulting, Career Intelligence i Mentor EU w Wielkiej Brytanii. Od czerwca 2016 roku, pełni funkcje prezesa zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź.


Marcin Kowalski, Prezes Zarządu Human Partner Sp. z o.o.

Od 15 lat zarządza firmą doradczo-szkoleniową Human Partner, która świadczy usługi rozwojowe za pomocą cyfrowych technologii. Tworzy dedykowane programy rozwojowe dla firm i ich liderów. Firma jest laureatem międzynarodowej nagrody Komisji Europejskiej VET Excellence Awards 2018 za najlepszy program szkoleń pracowniczych w Europie w kategorii „Training at Work”.

Marcin Kowalski jest również współzałożycielem startup-u VRinHR, specjalizującego się w dedykowanych rozwiązaniach wirtualnej rzeczywistości (VR) dla działów HR. W czasie pandemii COVID-19 współtworzył wspólnie z partnerami, pierwszą w Polsce platformę HRtech Hub, integrującą społeczność praktyków i liderów HR zainteresowanych rozwiązaniami cyfrowymi i innowacjami.


Artur Kowalik, Dyrektor Departamentu Gospodarki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

Dyrektor Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Absolwent dwóch kierunków na Uniwersytecie Wrocławskim: germanistyki i psychologii. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w zakresie rachunkowości. Wieloletni urzędnik Służby Cywilnej w administracji rządowej (Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu), gdzie zajmował się między innymi współpracą zagraniczną, funduszami europejskimi w programach transgranicznych oraz dotacjami na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

 

Arleta Chorąży, Dyrektor Departamentu Efektywności Zawodowej Pracowników w Pionie Zarządzania Zasobami Ludzkimi w KGHM Polska Miedź S.A.

HR-em zajmuje się od ponad 20 lat. Była konsultantem w projektach rozwojowych, jako trener przeszkoliła kilka tysięcy menedżerów i pracowników polskich oraz międzynarodowych firm. Ma doświadczenie w pracy z menedżerami każdego szczebla – od członków zarządów do brygadzistów. Prowadziła w organizacjach badania satysfakcji pracowników, kultury organizacyjnej czy audytach programów szkoleniowych. W KGHM Polska Miedź S.A. zajmuje się szeroko rozumianym rozwojem kompetencji, współpracą ze szkołami, rekrutacją i employer brandingiem. Pasjonat SF i futurologii, technologii wykładniczych i komiksów. Z zainteresowaniem śledzi zmiany w biznesie i tropi kompetencje przyszłości.


Tomasz Bąkowski, Innovation Manager; wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Od 2010 pracuje jako ekspert i manager projektów wdrażania innowacji i rynkowej weryfikacji produktów oraz rozwiązań cyfrowych m.in. w sektorze usług 4.0. Swoim doświadczeniem i pracą wspiera w rozwoju innowacji cyfrowych w Polsce i za granicą klientów jak: Starbucks, Viessmann R&D, ING Bank Śląski, Oferteo, Lingaro, Polkomtel, Energa, Wydawnictwo Nowa Era, Derby Collage, Pix4D.

Przedsiębiorca i współzałożyciel firmy Snasph.ai – wizualnego wyszukiwania podnoszącego konwersję sprzedaży online produktów opartych o design.

Mówca podczas TEDxWSB 2013 i 2017. Mentor podczas Startup Weekend Fintech 2016. Kierownik pierwszych w Polsce studiów podyplomowych: Tworzenie i Rozwój Startupów. Od 2018 wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz koordynator spotkań Forum Przemysłu 4.0.


Łukasz Skibiński, Dyrektor ds. projektów i wdrożeń Projekt Multimedia Sp. z o.o.

W 2006 roku uzyskał tytuł inżyniera w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki, gdzie studiował Informatykę ze specjalnością Systemy i Sieci Komputerowe. Pomysłodawca i współzałożyciel firmy Projekt Multimedia. Obecnie Dyrektor ds. Projektów i Wdrożeń w firmie Projekt Multimedia Sp. z. o.o. Wieloletni działacz społeczny na rzecz promocji aktywności fizycznej. Wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Koszykówki w Lubinie.

 
Szymon Kowal, Dyrektor ds. rozwoju Projekt Multimedia Sp. z o.o.

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy na kierunku Zarządzania Przedsiębiorstwem. Związany z biznesem od ponad 16 lat. Współzałożyciel firmy Projekt Multimedia. Obecnie Dyrektor ds. Rozwoju w firmie Projekt Multimedia Sp. z.o.o. Prywatnie mąż, ojciec dwóch córek. Od wielu lat wspiera lokalne organizacje społeczne.

ORGANIZATORZY

Związek Pracodawców Polska Miedź

Samorządna organizacja pracodawców, która powstała w 1996 roku z inicjatywy KGHM Polska Miedź S.A. Związek początkowo miał charakter stowarzyszenia branżowego, a obecnie zrzesza 119 firm z różnych sektorów gospodarki, zatrudniających ponad 38 000 pracowników. Zadaniem Związku jest ochrona i reprezentowanie interesów pracodawców.

Nasza struktura pozwala na współpracę firm w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu, przy poszanowaniu różnorodności interesów bez względu na wielkość, strukturę czy formę prawną. Naszym zadaniem jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych pracodawców. Jednym z elementów poprawiających konkurencyjność jest stałe podnoszenie kompetencji. ZPPM organizuje konferencje, seminaria i szkolenia, z których skorzystało ponad pięć tysięcy osób. Pomagamy uzyskiwać wiedzę, pozwalającą na budowanie przewagi rynkowej. Mamy ogromny potencjał intelektualny, ze względu na wsparcie naszego założyciela – Grupy Kapitałowej KGHM i innych firm członkowskich, posiadających unikalne kompetencje. Oprócz organizacji różnego rodzaju form rozwoju skutecznie upowszechniamy także dobre praktyki zarządzania.

www.pracodawcy.pl
e-mail: sekretariat@pracodawcy.pl

Human Partner Sp. z o.o. 

Firma Human Partner projektuje i wdraża usługi rozwojowe za pomocą nowych technologii. W szkoleniach rozwijających kompetencje menadżerskie wykorzystuje wirtualną rzeczywistość (VR) i aplikacje mobilne. O wysokiej jakości usług świadczy fakt zdobycia międzynarodowej nagrody Komisji Europejskiej –  VET Excellence Awards 2018 – za najlepszy program szkoleń dla pracowników w Europie. Human Partner wspiera również w rozwoju przedsiębiorców, oferując im usługi doradztwa biznesowego.

Eksperci Human Partner są aktywnymi członkami polskich i międzynarodowych organizacji (m.in. VRARA Associates) popularyzujących wykorzystanie innowacji technologicznych, dzięki czemu mają dostęp do światowego know-how oraz sieci kontaktów, z czego później korzystają klienci firmy.

https://humanpartner.pl/
e-mail: biuro@humanpartner.pl
 

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu jest największą niepubliczną uczelnią na Dolnym Śląsku i należy do największej grupy niepublicznych uczelni wyższych w Polsce. Od ponad 20 lat aktywnie uczestniczy w życiu naukowym oraz gospodarczym regionu. Uczelnia oferuje studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie, jednolite magisterskie, podyplomowe oraz studia MBA realizowane we współpracy z Franklin University ze Stanów Zjednoczonych. W WSB wykładają praktycy i eksperci branżowi a proces kształcenia organizowany jest tak, aby studenci oraz słuchacze mogli pogodzić naukę z pracą i życiem prywatnym.

https://www.wsb.pl/wroclaw/
https://www.wsb.pl/wroclaw/kontakt
 
PARTNER TECHNOLOGICZNY

Creativ Media Sp. z o.o.

Creativ Media to grupa ekspertów zapewniająca oprawę multimedialną i najlepszy sprzęt dla najbardziej wymagających. Specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań multimedialnych na potrzeby eventów. Wykorzystują najnowocześniejsze technologie, tworząc niezapomniane i intrygujące realizacje aby Twoje wydarzenie budziło zachwyt i zapadło w pamięć. Ich zespół łączy wieloletnie doświadczenie oraz młodość, a cechuje nieustanna chęć rozwoju.

e-mail: biuro@creativmedia.eu
 
WSPÓŁPRACA

Projekt Multimedia Sp. z o.o.

Projekt Multimedia Sp. z o.o. zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług w zakresie systemów audiowizualnych. Firma tworzy niezwykłe, multimedialne instalacje m.in. dla muzeów, centrów nauki, administracji publicznej, hoteli, teatrów, obiektów sportowych, a także firm i korporacji. Współpraca z klientem obejmuje: doradztwo, projektowanie, dostarczanie sprzętu i jego instalację, a także usługi serwisowe. Dodatkowo, w ramach działalności, Projekt Multimedia prowadzi sklep internetowy ze sprzętem AV.

Realizacje spółki doceniane są przez specjalistów z branży audiowizualnej, o czym świadczą nominacje do międzynarodowych nagród oraz zwycięstwo w konkursie AV News Awards 2021 za realizację multimedialnej wystawy stałej w Podziemnym Mieście „Osówka”.