Alan Steinbarth

Alan Steinbarth

Dyrektor Naczelny ds. Nadzoru Korporacyjnego w Centrali KGHM Polska Miedź S.A.

Absolwent Politechniki Warszawskiej. Ukończył studia z obszaru zarządzania i biznesu (MBA) w Apsley Business School of London i Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie, uzyskując tytuł Executive Master of Business Administration. Doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania zdobywał m.in. w sektorze prywatnym, jednostkach administracji samorządowej oraz państwowej.

Obecnie pełni funkcję Dyrektora Naczelnego ds. Nadzoru Korporacyjnego w KGHM Polska Miedź S.A. oraz Przewodniczącego Rad Nadzorczych Mercus Logistyka sp. z o.o., KGHM Metraco S.A., członka Rady Nadzorczej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. oraz Przewodniczącego Rady Fundacji Instytutu Górnictwa Przyszłości.