Konferencja “Współpraca i budowanie relacji małych i dużych firm”

11 kwietnia 2017 r. odbędzie się konferencja “Współpraca i budowanie relacji małych i dużych firm”. Tematem spotkania będzie wzajemny wpływ przedsiębiorstw, potencjał, ograniczenia współpracy zależnie od ich rozmiaru, skali i miejsca w strukturze konkurencyjnej gospodarki. Punktem wyjścia do dyskusji będą wyniki badań postrzegania dużych firm przez MŚP. Przedstawiona zostanie również inicjatywa rozpoczęcia prac nad “Kodeksem Współpracy Małego i Dużego Biznesu”.

Beata Staszków, prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź weźmie  udział w panelu dotyczącym wspierania małych i średnich przedsiębiorstw przez duże firmy.

Czytaj dalej

Spotkanie informacyjne nt. Krajowego Funduszu Szkoleniowego

indeksW  dniu 6 kwietnia br odbyło się spotkanie informacyjne, dotyczące promocji Krajowego Funduszu Szkoleniowego, jako formy pomocy w kształceniu ustawicznym kierowanej do pracodawców i ich pracowników. W czasie spotkania zostały przedstawione podstawowe informacje dotyczące KFS, omówiony został wniosek aplikacyjny oraz wskazane  najczęstsze problemy pojawiające się podczas całego procesu pozyskiwania środków. Omówione również zostały kwestie związane z rezerwą KFS.