Koronawirus – wsparcie dla firm w kłopotach

Tarcza antykryzysowa obowiązuje. Część rozwiązań zgodnie z wolą Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będzie realizował Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Dofinansowanie zatrudnienia przewidziano dla firm w kłopotach. Pomoc ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przysługuje przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych: min. o 15…

BYCIE RAZEM

  Związek Pracodawców Polska Miedź powstał po to, aby wzajemnie się wspierać, inspirować, uczyć, zmieniać rzeczywistość, nie tylko biznesową, na lepsze. BYĆ RAZEM. Nie sądziliśmy, że te słowa staną się tak ważne w dramatycznych dla całego świata chwilach. Pandemia koronawirusa wyzwoliła w nas wiele postaw, o które być może trudno byłoby w normalnych czasach. Solidarność,…

JESTEM W DOMU, ALE W PRACY!

  Pandemia koronawirusa i związane z nią restrykcje sanitarne zmusiły wiele firm do wykorzystania systemu pracy zdalnej. Nie dla wszystkich jest to łatwe. Powiedzmy więcej: praca w domu może przysporzyć wielu problemów, przede wszystkim związanych z efektywnością wypełniania obowiązków. Łatwo się rozproszyć, kiedy dziecko prosi o budyń, pies o spacer a mąż/żona uważa, że skoro…