Gospodarka surowcami – wybrane aspekty_28 stycznia 2020 roku

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Lubin, Polskie Stowarzyszenie Wyceny Złóż Kopalin oraz Związek Pracodawców Polska Miedź zapraszają na seminarium pt. „Gospodarka surowcami – wybrane aspekty”, które odbędzie się
w dniu 28 stycznia 2020 roku, w godz. 12:30 – 15:00, w Centrum Rekreacji i Sportu „Szkutnik” w Oborze (59-335) przy ul. Lubińskiej 36.
Zmienne warunki ekonomiczne, postęp technologiczny i techniczny powodują, iż dotychczasowe podejście do definicji związanych ze złożami, ich wycena, modelowanie czy sposoby eksploatacji podlegają ciągłym zmianom. Coraz większego znaczenia nabierają złoża antropogeniczne. Z drugiej strony górnictwo czy szerzej ujmując surowce mają ogromne znaczenie dla gospodarki, zrównoważonego rozwoju, innowacyjnych metod produkcji czy podnoszenia standardów życia.
Przedstawione zagadnienia wskazują na konieczność dyskusji nad przyszłymi wyzwaniami oraz próbami poszukiwania rozwiązań.
Uczestników Seminarium zapraszamy również na Spotkanie Noworoczne Związku Pracodawców Polska Miedź, które rozpocznie się bezpośrednio po seminarium o godz. 15:30 w Oborze, w Centrum Rekreacji i Sportu „Szkutnik”. Uroczystość będzie okazją do spotkania w gronie przyjaciół oraz złożenia sobie życzeń na Nowy 2020 Rok.
Będziemy zaszczyceni Państwa obecnością.

Ramowy program seminarium :
1. 12:30 Rejestracja i poczęstunek
2. 13:00 – 14:30 Sesja referatów:

  • Tomasz Ryba, Dyrektor Departamentu Polityki Surowcowej i Analiz, Ministerstwo Klimatu: Złoża antropogeniczne w perspektywie Ministerstwa Klimatu;
  • dr hab. inż. Krzysztof Galos, Wiceprezes Zarządu Polskie Stowarzyszenie Wyceny Złóż Kopalin: Wycena i zarządzania wartością złoża – rola kodeksu POLVAL na tle innych standardów i kodeksów wyceny;
  • mgr inż. Paweł Pietkiewicz, Członek Zarządu – Przewodniczący Sekcji Wyceny Złóż, Polskie Stowarzyszenie Wyceny Złóż Kopalin: Taksatorzy Złóż Kopalin – kwalifikacje i dokonania;
  • mgr inż. Mateusz Twardowski; SITG Lubin, KGHM Polska Miedź S.A.: Wsparcie procesów dokumentowania oraz zagospodarowania złóż z wykorzystaniem technologii modelowania 3D – na przykładzie złoża soli kamiennej Bądzów;
  • Przedstawiciel Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A: Nowoczesne działania ZGH Bolesław w zakresie odzyskiwania rud cynku i ołowiu z odpadów poflotacyjnych (w trakcie potwierdzania)

3. 14:30 – 15:00 Dyskusja

Organizacją Seminarium zajmuje się Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności na seminarium w terminie do dnia 27.01.2020 roku na adres: sekretariat@pracodawcy.pl lub nr tel 76/8478585.

IV Forum Przemysłowe w Karpaczu

IV Forum Przemysłowe w Karpaczu

Już po raz czwarty Forum Przemysłowe przyciągnie do Karpacza kilkuset gości polskich i zagranicznych, a wśród nich przedstawicieli przemysłu, parlamentarzystów, ekspertów, ekonomistów, naukowców i dziennikarzy.

Podczas Forum odbędzie się kilkadziesiąt wydarzeń: debat, sesji plenarnych, rozmów, prezentacji i bloków tematycznych. Forum będzie okazją do szerokiej debaty o kluczowych problemach przemysłu europejskiego, takich jak: reindustrializacja, gospodarka cyfrowa, rewolucja elektryczna w motoryzacji, polityka klimatyczna, bezpieczeństwo energetyczne, nowoczesne i tradycyjne gałęzie przemysłu, ale również wszystkiego, co dotyczy szeroko pojętego „przemysłu czasu wolnego”, a więc m.in. turystyki, kultury i rozrywki. Czytaj dalej

Dyżur Prawnika Pani Alicji Kudłak

Serdecznie zapraszamy do zapisywania się na Dyżur Prawnika – Pani Alicji Kudłak, który odbędzie się 12 grudnia 2019 r. w godzinach od 9.30 do 14.00 w Lubinie, w siedzibie naszego Biura – ul. Chopina 2
Proszę o zapisywanie się telefonicznie, bądź drogą mailową.

Związek Pracodawców Polska Miedź od grudnia 2018r. poszerzył ofertę dla swoich Członków w zakresie udzielania im wsparcia prawnego poprzez zapewnienie doradztwa radcy prawnego w sprawach ze stosunków prawnych z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa karnego, prawa administracyjnego oraz prawa własności intelektualnej.
Świadczenie pomocy prawnej odbywa się w formie konsultacji telefonicznych z radcą prawnym oraz poprzez możliwość osobistego spotkania z radcą prawnym podczas dyżurów prawnych w siedzibie Związku, a także w formule „newsletter” na temat informacji o istotnych zmianach przepisów i zapadłych istotnych orzeczeniach Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów powszechnych.

 

 

 

Konferencja ELEKTROMOBILNE Zagłębie Miedziowe – prezentacje

27 listopada 2019 roku w siedzibie KGHM Polska Miedź SA odbyła się Konferencja ELEKTROMOBILNE Zagłębie Miedziowe pod honorowym patronatem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Pana Michała Kurtyki.
Podczas konferencji uczestnicy mieli możliwość wysłuchania bardzo ciekawych prezentacji oraz wymienić się swoimi doświadczeniami związanymi ze stosowaniem pojazdów elektrycznych.

 

W trakcie spotkania samorządowcy, przedstawiciele świata nauki i prezesi spółek podpisali list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz rozwoju elektromobliności na terenie Zagłębia Miedziowego. Sygnatariusze zadeklarowali wspólne działania na rzecz rozwoju zrównoważonego, niskoemisyjnego transportu, inicjowanie i prowadzenie konsultacji przy wypracowywaniu rozwiązań administracyjno-organizacyjnych oraz określenie sposobów rozwiązywania wspólnych dla samorządów i przedsiębiorców problemów związanych z infrastrukturą ładowania.

Program konferencji ELEKTROMOBILNE Zagłębie Miedziowe- 27 11 2019

Czytaj dalej