Konferencja Elektromobilne Zagłębie Miedziowe

KGHM Polska Miedź S.A. oraz Związek Pracodawców Polska Miedź zapraszają na konferencję „ELEKTROMOBILNE Zagłębie Miedziowe”, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2019 r., w godz. 9:00-13:30, w Lubinie, w siedzibie KGHM Polska Miedź S.A. (Sala im. Jana Wyżykowskiego, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin).

Celem Konferencji będzie dostarczenie wiedzy na temat obecnych i przyszłych rozwiązań dla przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego z zakresu elektromobilności. Dla podkreślenia jej znaczenia dla rozwoju społeczno-gospodarczego Konferencja jest objęta Honorowym Patronatem Michała Kurtyki, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska. Czytaj dalej

Konsultacje społeczne

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało do konsultacji społecznych następujący dokument:

  • Informację Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. poz. 398, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717).

Przedmiotowy dokument przesyłam w załączeniu.

Ewentualne uwagi, stanowiska i opinie proszę przesyłać w terminie do 26 listopada 2019 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

Konferencja MineLife „Życie z górnictwem”, Łagów, 25.10.2019

25 października 2019 roku w Pałacu Łagów odbyła się konferencja kończąca 3-letni projekt Projekt MineLife„Życie z górnictwem”. Spotkanie obfitowało w wykłady ekspertów z dziedziny górnictwa oraz geologii, które były poświęcone kwestiom ekonomicznym, społecznym. Działalność górnicza generuje miejsca pracy i liczne korzyści dla regionu, jest źródłem minerałów niezbędnych w codziennym życiu, gospodarce. Bez nich nie byłby możliwy rozwój nowoczesnych technologii (odnawialne źródła energii, elektromobilność). Górnictwo na obszarze pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia stoi nie tylko przed wyzwaniami w dziedzinie gospodarki, polityki energetycznej, ochrony środowiska naturalnego i rewitalizacji krajobrazów pogórniczych, ważne jest również poprawienie współpracy między przemysłem a społecznościami lokalnymi.

Związek Pracodawców Polska Miedź wspiera działania projektowe, ponieważ mamy do czynienia z deficytem informacji na temat górnictwa wśród opinii publicznej po obu stronach granicy. Cenne jest to, że projekt ma się przyczynić do poprawy jakości tych informacji oraz wizerunku górnictwa w społeczeństwie.

Projekt „Życie z górnictwem” (MineLife) współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014–2020.

Partnerzy projektu:

  • Sächsisches Oberbergamt
  • Wyższy Urząd Górniczy
  • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego