Monitoring Legislacji Unii Europejskiej 21.04.2021

Najważniejsze informacje na temat dokumentów strategicznych przyjętych w UE, nowelizacji prawa europejskiego, prowadzonych procesów konsultacyjnych, stanowisk Związku. Raport zawiera także interesujące publikacje dot. trendów europejskiej legislacji oraz inne informacje. Szczegóły wg stanu na dzień 21 kwietnia 2021 r. są zawarte w załączonym dokumencie.

Monitoring Legislacji Krajowej 15 – 21.04.2021

W okresie od 15 – 21.04.2021 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 1. projekt ustawy oraz 31. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, oraz poszczególnych Ministrów. W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 9. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym…

Szkolenie online  pt. „Analiza i zarządzanie kosztami – w pigułce”

Serdecznie zapraszamy na  szkolenie online  pt. „Analiza i zarządzanie kosztami – w pigułce”, które odbędzie się  7 maja br. na platformie clickmeeting w godzinach od 9.00 do ok. 14.00 z przerwami. Podczas webinaru zostaną omówione następujące zagadnienia: Znaczenie zarządzania kosztami we wspomaganiu zarządzania nowoczesną firmą Pułapki związane z kosztami prowadzenia działalności w controllingu Rozliczanie i kalkulacja…

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki. Komisja Europejska Rozporządzeniem (UE) 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r. (Dz. Urz. UE. L 2020 Nr 215, str. 3) dokonała zmiany rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013…

Seminarium „Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracowników w przemyśle wydobywczym: Bądź odpowiedzialny za innych”

KGHM Polska Miedź S.A. i Związek Pracodawców Polska Miedź mają zaszczyt zaprosić Państwa na seminarium „Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracowników w przemyśle wydobywczym: Bądź odpowiedzialny za innych”, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2021 r. w godzinach 10:00-12:00 na platformie Skype for business w trybie wideokonferencji online. Dla podkreślenia znaczenia tematu spotkanie zostało objęte…