Stanowisko ZPPM – uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw (UC 52)

Lubin, 16 maja 2022 r. ZPPM / 26S / V / 2022 Sygn. DP-WOPI.0220.71.2021.AM Szanowna Pani Anna Moskwa Minister Klimatu i Środowiska Ministerstwo Klimatu i Środowiska   Szanowna Pani Minister W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach…

Monitoring Legislacji Unii Europejskiej 11.05.2022

Najważniejsze informacje na temat dokumentów strategicznych przyjętych w UE, nowelizacji prawa europejskiego, prowadzonych procesów konsultacyjnych, wydarzeń w Unii Europejskiej. Raport zawiera także interesujące publikacje dot. trendów europejskiej legislacji oraz inne informacje. Szczegóły wg stanu na dzień 11 maja 2022 r. są zawarte w załączonym dokumencie.  

Monitoring Legislacji Krajowej 05-11.05.2022

W okresie od 05 – 11.05.2022 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 6. projektów ustaw oraz 30. projektów rozporządzeń Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów. Przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 8. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej…

Projekt rozporządzenia MF w sprawie przedłużenia ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich. Projekt rozporządzenia zakłada przedłużenie do 31 grudnia 2023 r. okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich przed dniem 1 stycznia 2022 r., których wzory zostały określone w poz.…

Zaproszenie na warsztaty open space- kontynuacja projektu “Zrównoważony ekosystem edukacji klimatycznej”

Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, fundacjami Sever z Czech oraz Eurosoc #Digital z Niemiec partnerami projektu “Zrównoważony ekosystem edukacji klimatycznej” zapraszają przedstawicieli samorządów lokalnych, dyrektorów szkół, nauczycieli, przedstawicieli biznesu i organizacji pozarządowych do udziału w regionalnych warsztatach: „Bezgranicznie dbamy o klimat”  Warsztaty są częścią projektu, którego celem jest budowa nowego…