Dolnośląska Strategia Innowacji 2030 – konsultacje społeczne

Zarząd Województwa Dolnośląskiego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030. Dolnośląska Strategia Innowacji 2030 (DSI 2030) stanowić będzie podstawowy dokument realizujący cele i kierunki polityki innowacyjnej na Dolnym Śląsku, uszczegóławiający zapisy Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 w tym zakresie.   Dokument, został opracowany z uwagi na: kończący się okres…

Aktualizacja planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej – konsultacje UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne w sprawie działań w dziedzinie edukacji cyfrowej (Digital Education Action Plan (2018 – 2020)). Ostateczny termin na odpowiedź dot. planu działań to 15 lipca 2020 r., czas na wyrażenie opinii w ramach konsultacji publicznych to 4 września 2020 r. Cele planu to: zwiększenie umiejętności cyfrowych wśród Europejczyków, wsparcie krajów UE…

Projekt rozporządzenia MK w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów

Uprzejmie informuję, że do uzgodnień został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów. Zmiana dotyczy operatorów źródeł opalanych paliwami gazowymi o mocy nie mniejszej niż 5 MW i mniejszej niż 50 MW, dla których prawidłowe określenie daty zmiany standardu emisyjnego…

Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Uprzejmie informuję, że do uzgodnień został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Projektowane rozporządzenie przewiduje, że kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie kwalifikacji TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego, wyodrębnionej w zawodzie kierowca mechanik oraz technik transportu drogowego, będą…