Badanie Banku Światowego: Circular Economy Transition Survey

Bank Światowy (World Bank) oraz Instytut Innowo prowadzą badania dotyczące różnych aspektów przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Jest to badanie oceniające zdolność sektora publicznego oraz prywatnego w zakresie włączania gospodarki o obiegu zamkniętym do głównego nurtu gospodarki globalnej. Jest to część finansowanego przez Bank Światowy i realizowanego przez Factor Ideas Integral Services projektu mającego na celu zidentyfikowanie kluczowych wyzwań w poszczególnych państwach członkowskich UE w zakresie realizacji programu działań na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym. Zawarty w niej zestaw pytań służy ocenie różnych atrybutów zarządzania.

Kluczową częścią badania jest ankieta. Jej wypełnienie powinno zająć od 5 do 10 minut.
Linki do ankiety w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Źródło: World Bank Group, Innowo, Factor Ideas Integral Services