BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY ZA INNYCH, czyli o bezpieczeństwie w pracy.

Badania przyczyn wypadków przy pracy prowadzone przez Wyższy Urząd Górniczy wskazują, że wzrasta liczba zdarzeń spowodowanych przez błąd człowieka. W czasie pandemii troska o zdrowie i życie nas wszystkich nabiera szczególnego znaczenia. Dlatego tegoroczne obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy w Zagłębiu Miedziowym przebiegały pod hasłem „Bądź odpowiedzialny za innych”. Przeczytajcie, na co zwracają uwagę specjaliści bezpieczeństwa.

Od kilkunastu lat KGHM Polska Miedź S.A. i Związek Pracodawców Polska Miedź wspólnie organizują obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. 28 kwietnia 2021 r. podczas konferencji online spotkali się przedstawiciele nadzoru, managerowie i specjaliści ds. bezpieczeństwa z wielu firm. Zastanawiali się, co jeszcze można zrobić, aby zapewnić jak najwyższą ochronę zdrowia i życia pracowników. Patronem Honorowym Konferencji był dr inż. Adam Mirek, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego.

Do udziału w seminarium zaprosiliśmy ekspertów, którzy przedstawili najnowsze dane dotyczące wypadkowości, przede wszystkim przyczyn niebezpiecznych zdarzeń. Przypomnieli o obowiązkach pracodawców i przepisach prawa w tym zakresie. Prezentowali przykłady dobrych praktyk mających na celu podniesienie świadomości i wiedzy na temat bezpiecznych zachowań – mówi Beata Staszków, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź.

KGHM przykłada ogromną wagę do wszelkich działań na rzecz zdrowia i życia załogi. Bezpieczeństwo to jedna z najważniejszych wartości Spółki. Obejmuje ochronę zdrowia pracowników, tworzenie przyjaznego środowiska pracy i minimalizowanie potencjalnych zagrożeń. Dbałość o przestrzeganie procedur i zasad bezpieczeństwa wykazują wszyscy pracownicy. Polityka „zero szkód” realizowana w oddziałach i spółkach Grupy Kapitałowej przynosi widoczne efekty.

Pracownicy Polskiej Miedzi najlepiej wiedzą, co znaczy odpowiedzialność za innych. W kopalniach i hutach jest to kwestia kluczowa. Śmiało możemy powiedzieć, że bezpieczeństwo i odpowiedzialność są wpisane w DNA naszej firmy. Cieszą nas coraz lepsze wskaźniki w tym zakresie. Aż o 30% spadła liczba wszystkich wypadków przy pracy. Wykonujemy swoje zadania, zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa. Podziękowania za to należą się całej załodze” – podkreśla Adam Bugajczyk, Wiceprezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Branża górnicza często jest postrzegana negatywnie w kontekście wypadkowości. Jednak to bardzo krzywdzące i niesłuszne ujęcie. Przedsiębiorstwa górnicze, administracja państwowa czy urzędy nadzoru robią bardzo wiele w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa. Piotr Wojtacha, Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego wskazywał, że w ciągu ostatnich pięciu lat systematycznie spada liczba wypadków w górnictwie.

Mimo obiegowej opinii wypadków w górnictwie jest znacznie mniej niż w innych gałęziach przemysłu. Niepokoją nas przyczyny. Coraz częściej do niebezpiecznych zdarzeń dochodzi z powodu tzw. czynnika ludzkiego. W 2016 błąd człowieka był przyczyną 42% wypadków ciężkich i śmiertelnych, a w roku 2020 aż 90%! Szczególnie martwi nas to, że przypadki najcięższe zaczynają się pojawiać się także w górnictwie odkrywkowym. Tu mamy prawie 100% przyczyn po stronie człowieka. Wiele jest zatem jeszcze do zrobienia – uważa Piotr Wojtacha, Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego.

Jak przekonywali uczestnicy seminarium, ważną kwestią jest znalezienie takich form przekazywania wiedzy i nabywania umiejętności z zakresu bezpieczeństwa, aby na trwale zmieniły nawyki oraz postawy pracowników. Tradycyjne formy szkolenia BHP odchodzą w przeszłość. Dziś firmy stawiają na działania angażujące załogę, współtworzone przez pracowników, często realizowane z udziałem ich rodzin. Najlepsze praktyki w obszarze ochrony życia i zdrowia, profilaktyki i prewencji wypadkowej zaprezentowali podczas seminarium przedstawiciele spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka”, spółki Górażdże i KGHM Zanam S.A.

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych miały także wymiar symboliczny. Przedstawiciele KGHM, związków zawodowych oraz Związku Pracodawców Polska Miedź, również imieniu ministra Krzysztofa Kubowa, złożyli kwiaty pod obeliskiem poświęconym ofiarom wypadków.