Baterie – modernizacja przepisów UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące przepisów UE dotyczących baterii (aktualizacja Dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów na podstawie Nowego planu działania UE dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym oraz Nowej strategii przemysłowej dla Europy).

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 1 marca 2021 r.

Prawo UE ma na celu ograniczenie do minimum szkodliwych skutków baterii dla środowiska. Przepisy te obejmują ich cały cykl życia, od zaprojektowania i produkcji do ponownego wykorzystania i recyklingu.
Zgodnie z założeniami Zielonego Ładu i innych strategii zrównoważonego rozwoju inicjatywa ta umożliwi aktualizację unijnych przepisy, aby zagwarantować, że:

  • wszystkie baterie będą produkowane w sposób ekologiczny (np. przy niskim zużyciu zasobów i niewielkich ilości wytworzonych odpadów) i można je będzie łatwo poddać recyklingowi
  • wszystkie baterie używane na rozrastającym się rynku pojazdów elektrycznych będą zrównoważone.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

 
W załączeniu znajdują się wniosek dotyczący rozporządzenia, załącznik do wniosku oraz streszczenie oceny skutków regulacji.
Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12399-Modernising-the-EU-s-batteries-legislation.
Źródło: Komisja Europejska