BEZ SILNYCH PRACODAWCÓW NIE MA SILNEGO REGIONU

Kilkaset wydarzeń wspierających biznes z obszarów gospodarki, prawa, finansów, nowoczesnych technologii, rozwoju kompetencji zespołów itp. zorganizował w minionym roku Związek Pracodawców Polska Miedź. Okazją do podsumowania działań i przedstawienia planów na przyszłość było Spotkanie Noworoczne ZPPM.

Networking, wymiana wiedzy i doświadczeń, wspólne przedsięwzięcia biznesowe to znak rozpoznawczy Związku Pracodawców Polska Miedź. W tradycyjnym Spotkaniu Noworocznym wzięło udział ponad 100 przedsiębiorców, samorządowców, przedstawiciele Dolnośląskich Organizacji Pracodawców oraz Związków Zawodowych, przedstawiciele regionalnych i lokalnych władz. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością m.in. Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Tymoteusz Myrda, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Tomasz Zdzikot, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Jego ekscelencja Biskup Legnicki Andrzej Siemieniewski w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na etos prac w życiu człowieka.

Św. Jan Paweł II bardzo zachęcał, aby w pracy widzieć dzieło rozwijające człowieka, które owszem, musi przynosić zysk, ale także kształtuje tego, który pracuje. To dziedzictwo, słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane właśnie tu, na Ziemi Legnickiej podczas Pielgrzymki Ojca Świętego w 1997 roku, niech w nas trwa. Życzę wszystkim, aby rok 2023, był rokiem błogosławionym, rokiem, który odpowiada temu tradycyjnemu, górniczemu pozdrowieniu Szczęść Boże. Szczęściem jest realizować swoją życiową misję. Z całą pewnością także wypełniać swoje powołanie do pracy, do pomnażania swojego dobrobytu, dobra regionu i całej Polski – podkreśla Ks. Bp. Andrzej Siemieniewski

Specjalny list do uczestników wystosowała Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Czytamy w nim m.in.

„Ufam, że to dzisiejsze spotkanie, upływające w wyjątkowej, wypełnionej wzajemną życzliwością atmosferze umacniać będzie łączące Państwa więzi. Jednocześnie, mając świadomość, jak wiele znaczy zaangażowanie Związku Pracodawców Polska Miedź w działania, których elementem jest nie tylko dobro jego członków, lecz także rozwój lokalnych społeczności naszego województwa, chciałabym gorąco Państwu za te wszystkie starania podziękować”.

Związek Pracodawców Polska Miedź to marka doskonale znana nie tylko na Dolnym Śląsku. Organizacja stworzona 27 lat temu przez KGHM Polska Miedź S.A. dziś zrzesza około 120 pracodawców zatrudniających ponad 36 tys. osób. Wśród firm członkowskich Związku są duże, średnie i małe przedsiębiorstwa, uczelnie, samorządy lokalne i ich jednostki budżetowe.

Z dumą obserwujemy, jak rozwija się działalność Związku. Jednym z jego ważnych zadań jest koordynowanie współpracy KGHM z samorządami lokalnymi. Polska Miedź to koncern globalny, obecny na kilku kontynentach, jeden z filarów polskiej gospodarki. Równocześnie jesteśmy firmą bardzo lokalną, silnie związaną z Zagłębiem Miedziowym i Dolnym Śląskiem. Dlatego niezwykle istotne są dla nas inicjatywy i długofalowe projekty budujące pomyślność regionu. Jestem przekonany, że moje doświadczenie samorządowe pozwoli nam na tworzenie nowych przestrzeni do współdziałania – deklaruje Tomasz Zdzikot, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., Przewodniczący Rady ZPPM.

Dynamiczny rozwój regionu nierozerwalnie związany jest z KGHM. To jest ogromny potencjał gospodarczy, finansowy i niezwykły kapitał ludzki. Udało się nam, mówię o Dolnym Śląsku, osiągnąć wielki sukces dzięki współpracy wielu organizacji, zbudowaniu takiego złotego trójkąta biznes — nauka — samorząd. Związek Pracodawców Polska Miedź jest dla nas znakomitym przykładem na to, jak łączyć różne światy z korzyścią dla wszystkich mieszkańców – dodaje Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

W ofercie Związku Pracodawców Polska Miedź przedsiębiorcy znajdą konferencje, seminaria, szkolenia, webinary, Program Mentoringowy i inne działania rozwijające kompetencje zawodowe i osobiste kadry managerskiej. Każdego roku eksperci Związku, przy zaangażowaniu firm członkowskich monitorują, konsultują i opiniują kilkaset projektów aktów prawnych legislacji polskiej i europejskiej. ZPPM prowadzi Centrum Mediacji oraz szeroką edukację prawną. Reprezentuje interesy pracodawców na arenie międzynarodowej. Przedstawiciele Związku pracują w ważnych krajowych i regionalnych gremiach. ZPPM realizuje także nowatorskie projekty wprowadzającą pracodawców w świat nowoczesnych technologii.

Rocznie kilka tysięcy osób uczestniczy kilkuset wydarzeniach organizowanych przez Związek. Pracodawcy poznają się, wymieniają doświadczeniami, nawiązują dobre relacje, współpracują na różnych polach. Zadaniem Związku jest pomagać firmom członkowskim w rozwoju oraz budowaniu przewagi konkurencyjnej. Obecność na dzisiejszym spotkaniu tak wielu osób dowodzi, że dobrze wypełniamy swoją misję – uważa Beata Staszków, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź.

Niektóre z działań Związku, na przykład Akademia Rozwoju Przemysłu 4.0, czy konferencje dla biznesu mają formułę otwartą. Mogą w nich, bezpłatnie uczestniczyć wszyscy zainteresowani przedsiębiorcy.

To pracodawcy zapewniają rozwój gospodarczy i bezpieczeństwo ekonomiczne mieszkańcom naszej małej Ojczyzny, bez nich nie byłoby silnego regionu. Z dumą patrzę, jak prężnie się rozwijają, sprawiając, że dziś jesteśmy jednym z najsilniejszych gospodarczo regionem Polski. Wierzę, że mamy jeszcze ogromny potencjał, który należy uwolnić, właśnie na tym zamierzamy się skupić w nowym 2023 roku — zapowiada Piotr Karwan, Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź.

Prawdziwą ucztę dla duszy zapewnił na Spotkaniu Noworocznym ZPPM występ genialnej skrzypaczki, nazywanej drugim Paganinim, laureatki wielu konkursów skrzypcowych, koncertującej na najważniejszych światowych scenach, niespełna 22-letniej Sary Dragan. Warto dodać, że Sara Dragan pochodzi z Legnicy.

10 stycznia odbyło się także Zgromadzenie Ogólne ZPPM, podczas którego do Rady Związku powołano Katarzynę Rogoż, Alana Steinbartha oraz Marka Makucha. Przewodniczym Rady został Tomasz Zdzikot, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Rada natomiast dokonała zmiany na stanowisku Wiceprezesa Zarządu ZPPM, tę funkcję objęła Marta Wisłocka.