Bezpieczeństwo pojazdów – przegląd unijnego pakietu dotyczącego zdatności do ruchu drogowego

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa transportowego w UE – ocena unijnego pakietu dotyczącego zdatności do ruchu drogowego (The “Roadworthiness Package”). „Pakiet Zdatności do Ruchu Drogowego” składa się z: Dyrektywy w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep (2014/45/WE), Dyrektywy w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii (2014/47/WE) oraz Dyrektywy Rady w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów (dyrektywa 1999/37/WE zmieniona dyrektywą 2014/46/WE).

Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 28 września 2022 r.

Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności (Mobility Strategy | Mobility and Transport) przyjęta 9 grudnia 2020 r. ponownie potwierdziła zaangażowanie Unii w dążenie do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz cel, jakim jest zero ofiar śmiertelnych wypadków drogowych do 2050 r. W tym kontekście w strategii wezwano również do dostosowania zdatności do ruchu drogowego ram prawnych w celu zapewnienia dożywotniej zgodności pojazdów z normami emisji i bezpieczeństwa, przyczyniając się tym samym do realizacji Strategicznego Planu Działania na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z 2018 r. i wspierając cele Europejskiego Zielonego Ładu.
Kontrole zdatności pojazdów do ruchu drogowego mają zasadnicze znaczenie nie tylko dla bezpieczeństwa drogowego, ale również dla utrzymania efektywności środowiskowej pojazdu przez cały okres jego eksploatacji. Ze względu na zmiany technologiczne i regulacyjne pojazdy w UE stają się coraz bardziej złożone pod względem technicznym. Aby dotrzymać kroku przemianom, inicjatywa ta ma na celu dostosowanie sposobu kontroli pojazdów. Aby skuteczniej egzekwować środki bezpieczeństwa ruchu drogowego, konieczna jest również lepsza wymiana na szczeblu UE odpowiednich danych dotyczących zdatności pojazdów do ruchu drogowego.
Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13132-Bezpieczenstwo-pojazdow-przeglad-unijnego-pakietu-dotyczacego-zdatnosci-do-ruchu-drogowego_pl
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków.

Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13132-Bezpieczenstwo-pojazdow-przeglad-unijnego-pakietu-dotyczacego-zdatnosci-do-ruchu-drogowego/public-consultation_pl

Źródło: Komisja Europejska