Bezpłatny webinar Deloitte: Digitalizacja w kontekście handlu międzynarodowego.

Digitalizacja operacji celnych oraz niemalże pełna elektronizacja odpraw celnych z jednej strony stanowi wyzwanie, a z drugiej otwiera nowe możliwości uproszczenia procesów, oszczędności czasu i nakładów, a także kontroli. Deloitte Polska zaprasza na bezpłatne seminarium on-line: Digitalizacja w kontekście handlu międzynarodowego, które odbędzie się 17 maja 2023 r. w godz. 10:00 – 11:00. W jego trakcie zostaną przedstawione zarówno szanse, jak i bieżąca problematyka, które wiążą się z postępującą digitalizacją oraz jej implementacją, jak również narzędzia, którymi zespół Deloitte może wesprzeć swoich klientów w ich codziennej pracy.

Szczegóły i Rejestracja

Analiza zagregowanych danych elektronicznych dotyczących zgłoszeń celnych dostarcza ogromnej ilości informacji, które pozwalają zarówno identyfikować potencjalne oszczędności, jak i obszary wymagające korekty lub działań naprawczych. Tego typu analizy mogą na przykład pokazać, na ile w imporcie towarów wykorzystywane są preferencje taryfowane związane z pochodzeniem celnym lub na ile powtarzalna jest stosowana klasyfikacja taryfowa. Z drugiej strony rozwój technologiczny pozwala na automatyzację wielu procesów biznesowych. Ustandaryzowanie danych źródłowych, przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi pozwala na automatyczną weryfikację spełnienia kryteriów preferencyjnego oraz niepreferencyjnego pochodzenia celnego, a nawet na automatyczne dokonywanie klasyfikacji taryfowej. Również w obszarze kontroli obrotu towarami strategicznymi oraz regulacji sankcyjnych możliwa jest automatyzacja szeregu operacji (np. automatyzacja procesu „screeningu” sankcyjnego kontrahentów). Warto także pamiętać, że „automatyzacja” nie zawsze musi oznaczać stosowanie skomplikowanych i kosztownych rozwiązań technologicznych. W wielu przypadkach, nawet z pozoru proste narzędzia, ale odpowiednio skonfigurowane i wdrożone mogą przynieść znaczące oszczędności i usprawnienia. Agenda spotkania: 1) Wprowadzenie do możliwości zastosowania rozwiązań technologicznych w odniesieniu do głównych instytucji prawa celnego        a) Klasyfikacja        b) Pochodzenie        c) Monitorowanie prawidłowości rozliczeń celnych 2) Implementacja rozwiązań technologicznych – na co zwracać uwagę 3) Omówienie rozwiązań technologicznych proponowanych przez Deloitte Źródło: Deloitte Polska (Deloitte Touche Tohmatsu Limited)