Bezpłatny webinar Deloitte: ESG w perspektywie celnej – nowe obowiązki w zakresie CBAM oraz Rozporządzenia UE o deforestacji (EUDR)

Wymogi związane z ESG i europejskim „Zielonym Ładem” mają coraz większy wpływ na kształt przepisów regulujących międzynarodowy obrót towarami. Oznacza to, w praktyce, nowe obowiązki, formalności i ryzyka dla unijnych importerów i eksporterów towarów. Obecny rok jest pod tym względem szczególnie istotny, rozpoczął się bowiem pierwszym okresem sprawozdawczym CBAM (styczeń 2024 r.), a zakończy się wejściem w życie, od 30 grudnia 2024 r., szeregu istotnych obowiązków związanych z tzw. Rozporządzeniem UE o deforestacji (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1115 z 31 maja 2023 r.). Według jakich zasad importerzy powinni pozyskiwać od dostawców i raportować na potrzeby CBAM rzeczywiste emisje „wbudowane” w towary? Jakie formalności i nowe obowiązki wprowadzi Rozporządzenie UE o deforestacji? W odpowiedzi na powyższe wyzwania, Deloitte zaprasza na bezpłatny webinar, w trakcie którego omówione zostaną m.in.:

  • kolejne etapy okresu przejściowego CBAM, ze szczególnym uwzględnieniem zasad pozyskiwania i raportowania danych o emisjach rzeczywistych wbudowanych w importowane towary;
  • najważniejsze obowiązki, formalności i ograniczenia związane z unijnym Rozporządzeniem o deforestacji (EUDR).
Bezpłatne seminarium on-line: „ESG w perspektywie celnej – nowe obowiązki w zakresie CBAM oraz Rozporządzenia UE o deforestacji (EUDR)” odbędzie się 12 czerwca 2024 r. w godz. 10:00-10:45.

Szczegóły i Rejestracja

Zaczynając od CBAM, 1 października 2023 r. weszły w życie pierwsze obowiązki dla importerów związane z unijnym Mechanizmem dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (ang. „Carbon Border Adjustment Mechanism”). Rozpoczynający się z tym dniem okres przejściowy CBAM postawił polskich przedsiębiorców przed nowymi wyzwaniami związanymi z monitorowaniem transakcji importowych, ustalaniem emisji „wbudowanych” w objęte mechanizmem towary przywożone do UE oraz wykonywaniem obowiązków sprawozdawczych. Przypomnijmy, że w trakcie okresu przejściowego – między 1 października 2023 r. a 31 grudnia 2025 r. – przedsiębiorcy importujący do UE pochodzące z państw trzecich towary wysokoemisyjne objęte CBAM są zobowiązani do składania do Komisji Europejskiej okresowych sprawozdań, w których konieczne jest wykazanie m.in.
  • Ilości objętych CBAM towarów zaimportowanych w danym okresie, a także
  • emisji „wbudowanych” w te towary, określonych zgodnie ze wskazaną w odpowiednich przepisach metodologią.
Dla pierwszych trzech okresów sprawozdawczych (Q4 2023 r. do Q2 2024 r.), przepisy o CBAM umożliwiają importerom towarów objętych mechanizmem wykonywanie obowiązków sprawozdawczych z wykorzystaniem uproszczeń, w tym przede wszystkim możliwość raportowania danych o emisjach wbudowanych w importowane towary w oparciu o wartości domyślne opublikowane przez Komisję Europejską. Uproszczenia te jednak będą, z zasady, ulegać znaczącemu ograniczeniu w kolejnych okresach sprawozdawczych, zobowiązując importerów do pozyskania od dostawców i producentów spoza UE rzeczywistych danych o emisjach wbudowanych. Pozyskanie i odpowiednie wykorzystanie tych danych stanowi dla wielu przedsiębiorców w Polsce istotne wyzwanie. Rozporządzenie o deforestacji ma z kolei doprowadzić do ograniczenia ryzyka wylesiania i degradacji lasów w skali globalnej. W tym celu, nowe przepisy wprowadzą szereg ograniczeń i obowiązków dla podmiotów wprowadzających na unijny rynek, bądź też eksportujących z UE, produkty odgrywające istotną rolę w wylesianiu, w tym: bydło, kakao, kawę, palmę olejową, soję, kauczuk i drewno, a także ich wybrane produkty pochodne, takie jak np. czekolada, wyroby z gumy, czy różne kategorie wyrobów z drewna. Rozporządzenie o deforestacji (ang. „European Union Deforestation Regulation”, dalej: EUDR) ma z kolei doprowadzić do ograniczenia ryzyka wylesiania i degradacji lasów w skali globalnej. W tym celu, nowe przepisy wprowadzą szereg ograniczeń i obowiązków dla podmiotów wprowadzających na unijny rynek, bądź też eksportujących z UE, produkty odgrywające istotną rolę w wylesianiu, w tym: bydło, kakao, kawę, palmę olejową, soję, kauczuk i drewno, a także ich wybrane produkty pochodne, takie jak np. czekolada, wyroby z gumy, czy różne kategorie wyrobów z drewna. EUDR wprowadzi, dla objętych nim podmiotów i transakcji, określone zasady należytej staranności oraz nowe obowiązki formalne, których niewykonanie może wiązać się z poważnymi sankcjami oraz utrudnieniami w prowadzeniu obrotu. Istotne jest zatem, aby już teraz polscy przedsiębiorcy zapoznali się z nowymi wymogami i podjęli odpowiednie działania przygotowawcze. Agenda
  1. Zasady raportowania emisji wbudowanych w importowane wyroby CBAM na poszczególnych etapach okresu przejściowego;
  2. Pozyskiwanie i raportowanie danych rzeczywistych o emisjach wbudowanych na potrzeby CBAM, w tym zasady dotyczące komunikacji z dostawcami i producentami spoza UE;
  3. Wprowadzenie do unijnego Rozporządzenia o deforestacji: zakres oraz kluczowe obowiązki, formalności i ograniczenia dla importerów oraz eksporterów.
Szkolenie kierowane jest m.in. do managerów i specjalistów ds. logistyki, cła, sprzedaży, zakupów lub spraw finansowych, a także managerów i specjalistów ds. ESG, pragnących zbudować swoją wiedzę na temat regulacji CBAM oraz przepisów o deforestacji.
Źródło: Deloitte Polska (Deloitte Touche Tohmatsu Limited – Deloitte Global)