Webinar Deloitte: „Na drodze do PSD3”: jak przygotować się na nowe zasady odpowiedzialności banków?

Deloitte zaprasza na kolejny webinar z cyklu „Na drodze do PSD3”, w ramach którego prawnicy Deloitte Legal omawiają aktualne problemy regulacyjne sektora płatniczego i komentują nadchodzące zmiany prawne. Praktycznemu omówieniu projektów dyrektywy PSD3 i rozporządzenia PSR towarzyszy również komentarz do bieżących zagadnień prawnych w działalności dostawców innowacyjnych płatności. W trakcie cyklu poruszane są również inne zagadnienia związane z regulacją sektora fintech w Europie: ramy prawne dla otwartej bankowości i otwartych finansów (Financial Data Access Framework), cyfrowego euro czy płatności natychmiastowych w UE. Deloitte Polska zaprasza na bezpłatne seminarium on-line: „Na drodze do PSD3: jak przygotować się na nowe zasady odpowiedzialności banków?”, które odbędzie się 9 stycznia 2024 r. w godz. 10:00-11:00.

Szczegóły i Rejestracja

Odpowiedzialność za transakcje płatnicze to kluczowe zagadnienie dla relacji między dostawcą usług płatniczych a użytkownikami. Generuje najwięcej reklamacji i sporów, a nieustanne ataki informatyczne i socjotechniczne czynią z niego główny obszar ryzyka prawnego w zakresie świadczonych usług płatniczych. Mimo kluczowego znaczenia kwestii związanych z odpowiedzialnością, stanowią one nieustannie wyzwanie interpretacyjne dla sądów, organów nadzoru, a także działów prawnych banków i innych dostawców usług płatniczych. Rozporządzenie PSR towarzyszące projektowi trzeciej dyrektywy o usługach płatniczych zmienia dotychczasowe zasady odpowiedzialności banków za wykonywane transakcje płatnicze. Zmiany nie ograniczają się tylko do transakcji nieautoryzowanych. Obejmują również m.in. regulacje związane z transakcjami będącymi rezultatem podszycia się oszustów pod dostawcę, a także wprowadzenie usługi potwierdzenia danych odbiorcy (na wzór rozwiązań działających obecnie w Wielkiej Brytanii). Zmiany wprowadzi też m.in. projektowane rozporządzenie ws. płatności natychmiastowych w EUR (tzw. instant payments). Gościem specjalnym webinaru będzie r. pr. Katarzyna Urbańska – Dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego w Związku Banków Polskich. Wspólnie z ekspertami Deloitte postara się odpowiedzieć na najważniejsze pytania:
  • Jak dostawcy usług płatniczych mogą przygotować się na nachodzące regulacje (dyrektywę PSD3, a także rozporządzenie PSR i rozporządzenie ws. instant payments)?
  • W jaki sposób banki mogą wykorzystać w procesie przygotowawczym rekomendacje ZBP dotyczące przeciwdziałania transakcjom oszukańczym i dotyczące obsługi reklamacji i zgłoszeń o transakcjach nieautoryzowanych?
  • Czy nowe rozwiązania technologiczne (np. biometria behawioralna) i edukacja klientów mogą zwiększyć bezpieczeństwo transakcji płatniczych i zmniejszyć ekspozycję banków na ryzyko?
Cykl „Na drodze do PSD3” jest przeznaczony zarówno dla profesjonalistów z branży płatniczej (w tym osób odpowiedzialnych za obszar produktowy, IT, zarządzania ryzykiem, prawny i compliance), jak również dla przedsiębiorców i managerów rozpoczynających swoją działalność w sektorze fintech i paytech.   Źródło: Deloitte Polska (Deloitte Touche Tohmatsu Limited)