Bezpłatny webinar Deloitte: Pillar 2 – polskie przepisy o globalnym podatku minimalnym

 

W dniu 25 kwietnia opublikowany został projekt polskiej ustawy implementującej Dyrektywę Pillar 2 (Filar 2) w Polsce, czyli tzw. globalnego podatku minimalnego ze stawką 15%. Deloitte nie ma wątpliwości, że przepisy dotyczące globalnego podatku minimalnego (Pillar 2) przyniosą daleko idące zmiany dla polskich podatników działających w ramach dużych grup kapitałowych. 

Deloitte zaprasza na bezpłatny webinar, w trakcie którego eksperci Deloitte omówią kluczowe założenia projektu ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych.

Bezpłatne seminarium on-line: „Pillar 2 – polskie przepisy o globalnym podatku minimalnym” odbędzie się 28 maja 2024 r. w godz. 10:00-10:45.


Podczas webinaru w sposób skondensowany omówiony zostanie przedmiotowy projekt, w szczególności poświęcony:

  • specyfice momentu wejścia w życie przepisów o globalnym podatku minimalnym,
  • dostępnych uproszczeniach (tzw. bezpieczne przystanie),
  • wpływie kredytów podatkowych na potencjalne zobowiązanie podatkowe,
  • ochronie praw nabytych w ramach przepisów przejściowych.

Szczegóły i Rejestracja

Webinar skierowany jest głównie do członków zarządu, dyrektorów i menedżerów podatkowych czy finansowych, głównych księgowych oraz pracowników działów podatkowych i finansowo-księgowych firm, które będą adresatami nowych regulacji dotyczących Pillar 2 (globalnego podatku minimalnego).

Źródło: Deloitte Polska (Deloitte Touche Tohmatsu Limited – Deloitte Global)