Bezpłatny webinar Deloitte: Unijny system handlu uprawnieniami do emisji – EU ETS

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) jest jednym z kluczowych elementów polityki UE na rzecz walki ze zmianą klimatu oraz jej podstawowym narzędziem służącym do zmniejszania emisji gazów cieplarnianych w sposób ekonomicznie opłacalny. Deloitte Polska zaprasza na bezpłatne seminarium on-line: Unijny system handlu uprawnieniami do emisji – EU ETS, które odbędzie się 12 maja 2023 r. w godz. 13:00-14:30. Eksperci Deloitte z obszarów zrównoważonego rozwoju i energetyki, wraz z partnerami z think tanku Instytut Reform zaprezentują najnowsze informacje na temat unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji – EU ETS.

Szczegóły i Rejestracja

Pod koniec 2022 r. instytucje unijne uzgodniły kształt reformy najważniejszego narzędzia europejskiej polityki klimatycznej – systemu handlu uprawnieniami do emisji EU ETS. Nadchodzące zmiany obejmą zarówno wielkość puli dostępnych uprawnień, listę sektorów objętych system, jak również zasady bezpłatnego przydziału uprawnień oraz sposób wydatkowania środków, które UE oraz państwa członkowskie uzyskują z aukcji EU ETS. Reforma ma dostosować system do nowych unijnych celów klimatycznych do 2030 r. i przygotować Europę na osiągnięcie neutralności klimatycznej do połowy wieku. Z jednej strony przełoży się to na wyższe koszty związane z emisją CO2, z drugiej – na nowe możliwości finansowania inwestycji w zeroemisyjne technologii. Należy również pamiętać o wzajemnym oddziaływaniu między EU ETS a innymi narzędziami unijnej polityki klimatycznej, takimi jak CBAM, nowy ETS2 dla budynków i transportu czy też cele w zakresie rozwoju OZE oraz poprawy efektywności energetycznej. Podczas spotkania będą mieli Państwo okazję dowiedzieć się między innymi o:
  • najważniejszych zmianach w systemie EU ETS po jego reformie,
  • wpływie tych zmian na przedsiębiorstwa objęte systemem,
  • powiązaniach EU ETS z innymi elementami pakietu Fit for 55,
  • sposobach na zarządzenie ryzykiem i wykorzystanie szans związanych z transformacją do rozwiązań neutralnych klimatycznie dla energetyki i przemysłu.
Źródło: Deloitte Polska (Deloitte Touche Tohmatsu Limited), Instytut Reform