Bezpłatny webinar Deloitte: Zmiany w obszarze pomocy publicznej – nowelizacja GBER i globalny podatek minimalny (Pillar 2)

Większość programów wsparcia w formie dotacji, zwolnień podatkowych czy preferencyjnych pożyczek stosowanych w Polsce oparta jest na przepisach Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (tzw. GBER). 1 lipca 2023 r. weszła w życie nowelizacja GBER, która objęła dużą cześć przepisów tego aktu prawnego. Jak każda zmiana otoczenia regulacyjnego, również ta pociąga za sobą zarówno nowe szanse, jak i ryzyka. Efektywne korzystanie z mechanizmów pomocowych wymaga uwzględnienia szeregu czynników. W niedalekiej perspektywie czasowej przedsiębiorcy planujący skorzystać z tych najpopularniejszych w Polsce będą musieli uwzględnić kolejny. Deloitte Polska zaprasza na bezpłatne seminarium on-line: Zmiany w obszarze pomocy publicznej – nowelizacja GBER i globalny podatek minimalny (Pillar 2), które odbędzie się 13 września 2023 r. w godz. 10:00-11:00.

Szczegóły i Rejestracja

W trakcie spotkania omówione zostaną wprowadzone zmiany i ich potencjalny wpływ na korzystanie z instrumentów pomocowych. Tematy szczegółowe:
  • wpływ nowelizacji na już toczące się postępowania,
  • zmiany mające wpływ na wszystkie kategorie pomocy (np. definicja przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji, wyższe progi notyfikacji),
  • nowe zasady udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej,
  • nowe możliwości w obszarze pomocy na ochronę środowiska.
Już od 1 stycznia 2024 r. część krajów OECD wdroży przepisy o tzw. Filarze Drugim (Pillar 2), czyli globalnym podatku minimalnym. Najprawdopodobniej w Polsce uda się to dopiero od 2025 r., ale wcale nie oznacza to braku negatywnych konsekwencji dla grup kapitałowych posiadających substancję biznesową w Polsce już w 2024 r. Jednym z głównych powodów dla powstania tej inicjatywy jest wykorzystywanie przez kraje rozwijające się (w tym Polskę) zachęt podatkowych (ulgi, zwolnienia) jako instrumentów wsparcia dla dużych inwestorów. Według OECD konkurencyjność w sferze podatkowej wymaga uregulowania. W trakcie webinaru omówiony zostanie wpływ pomocy publicznej w sferze podatkowej na globalny podatek minimalny, bazując na obecnym brzmieniu Dyrektywy. Źródło: Deloitte Polska (Deloitte Touche Tohmatsu Limited)