BIZNES, LUDZIE, WARTOŚCI. 25 LAT ZWIĄZKU

Z wielką radością świętowaliśmy jubileusz 25-lecia Związku Pracodawców Polska Miedź w gronie najważniejszych dla nas osób: przedstawicieli firm założycielskich, członkowskich, partnerów, sympatyków i przyjaciół Związku. Serdecznie dziękujemy wszystkim za obecność, gratulacje i dobre życzenia na przyszłość.

 Związek Pracodawców Polska Miedź powstał w 1996 roku. Utworzony został przez KGHM Polska Miedź S.A. oraz oddziały i spółki grupy kapitałowej. Miał stanowić silną reprezentację przedsiębiorców, walczyć o ich interesy, być partnerem w relacjach z rządem czy związkami zawodowymi. Z czasem rozszerzały się nasze cele, a także zakres oddziaływania. Dziś zrzeszamy blisko 120 firm w czterech filarach. Są to: ciąg technologiczny, grupa kapitałowa, jednostki samorządu terytorialnego, małe i średnie firmy. Są to podmioty nie tylko z Zagłębia Miedziowego, ale całego Dolnego Śląska, a nawet spoza regionu. Z wieloma z nich spotkaliśmy się podczas Gali 25-lecia.

Rolą takiej instytucji jak Związek Pracodawców jest tworzenie przestrzeni do poznania się biznesu i jego interesariuszy, wymiany myśli, poglądów, doświadczeń. Można tu rozmawiać o wzajemnych potrzebach, ale i prowadzić konkretne działania, np. lobbing na rzecz firm. Związek jest naszym głosem w miejscach, gdzie tworzy się prawo. Jest także ważnym ogniwem w pracy na rzecz dobra wspólnego, rozwoju regionu, społeczności lokalnej – powiedział Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Pierwszym prezesem Związku Pracodawców Polska Miedź był inż. Andrzej Katulski. On również był obecny na gali.

W połowie lat 90. byliśmy pionierami tego typu organizacji. Zaczęliśmy swoje funkcjonowanie, wspierając firmy z grupy kapitałowej. Dostarczając im wiedzę, wprowadzając nowoczesne metody zarządzania do dopiero budzącej się gospodarki rynkowej. Dziś jednoczymy wiele firm i branż, inspirujemy, prowadzimy dialog, uczymy, pomagamy wdrażać innowacje procesów biznesowych, wzajemnie się wspieramy. Z dumą patrzę na rozwój Związku, gratuluję moim następcom konsekwentnego budowania jego siły i znaczenia – podkreślał inż. Andrzej Katulski.

Galę jubileuszową poprzedziła konferencja „Biznes, ludzie, a wartości w dobie rewolucji cyfrowej”. Otworzyło ją bardzo ciekawe wystąpienie Zofii Dzik, Prezes i fundator Instytutu Humanites pt: „Człowiek i Biznes w gospodarce 5.0 – znaczenie wartości i przywództwa w dobie rewolucji technologicznej”. Szerzej na ten temat dyskutowali podczas panelu: Magdalena Wróbel, Dyrektor Naczelny KGHM ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Kamila Sotomska, Zastępca Dyrektora Departamentu Prawa i Legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Bogusław Szarek, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” ZG Polkowice- Sieroszowice oraz Zofia Dzik. Burzliwą chwilami wymianę poglądów moderował Paweł Ernst, Wiceprezes Zarządu ZPPM.

Podczas Gali specjalne nagrody ASY 25-lecia otrzymali:

BARTŁOMIEJ NITA, Profesor Nadzwyczajny, Kierownik Katedry, Prorektor do spraw Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Najwyżej oceniany wykładowca naszych szkoleń z zakresu finansów i controllingu ostatnich dziesięciu lat;

DB ENERGY S.A., przodująca firma w branży poprawy efektywności energetycznej. Nagroda za dynamiczny rozwój oraz ekspansję międzynarodową;

PROJEKT MULTIMEDIA Sp. z o.o., firma świadcząca usługi w zakresie systemów audiowizualnych. Nagroda za innowacyjność, zastosowanie technik cyfrowych i elastyczne reagowanie na zmieniające się otoczenie biznesowe;

HUMAN PARTNER Sp. z o.o., która od kilkunastu lat pomaga wielu firmom rozwijać ich potencjał. Nagroda za wykorzystanie rozwiązań cyfrowych i innowacji w edukacji i szkoleniach.

Chcieliśmy uhonorować osoby i firmy zasłużone dla Związku Pracodawców Polska Miedź. Gratuluję wyróżnionym. Słowa uznania składam wszystkim firmom członkowskim. Pomimo pandemii nasze firmy się rozwijają, nadążają za transformacją cyfrową, osiągają sukcesy na rynkach międzynarodowych, elastycznie dopasowują profil swojej działalności do dynamicznie zmieniającego się otoczenia. To jest wielkie osiągnięcie, zwłaszcza w tak trudnym czasie – uważa Beata Staszków, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź.

Galę uświetnił wirtuoz Waldemar Malicki, który z właściwą sobie lekkością i poczuciem humoru zaprezentował standardy muzyki klasycznej.

Szanowni Państwo, dziękujemy za wszystkie gratulacje, listy, kwiaty, które od was otrzymaliśmy i jest nam niezmiernie miło, że chcieliście towarzyszyć nam w tym ważnym dniu.