Briefing rynku pracy

23 lipca odbędzie się spotkanie, w ramach którego zaprezentowane zostanie wykorzystanie pieniędzy z Unii Europejskiej oraz funduszy krajowych, które oferują konkretną pomoc dla mieszkańców subregionu. Co ważne przedstawione zostaną również szanse na dalsze dofinansowania, a także dobre praktyki.
O tym, na jakie wsparcie mogą liczyć pracodawcy i pracownicy będą mówić przedstawiciele Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej DWUP.
W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele władz województwa dolnośląskiego, samorządów powiatowych, publicznych służb zatrudnienia oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorców.
23 lipca, o godz. 10.00, w sali konferencyjnej Concordia Legnickiego Parku Technologicznego LETIA, ul. Rycerska 24 w Legnicy.