Budżet UE – format zgłaszania odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddawanych recyklingowi jako zasobów własnych

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa finansowego oraz ochrony środowiska – projekt rozporządzenia wykonawczego dot. formatu zgłaszania odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddawanych recyklingowi jako zasobów własnych.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 4 października 2022 r.
Wkłady krajowe oparte na odpadach opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddawanych recyklingowi w każdym państwie UE zostały wprowadzone do budżetu UE na lata 2021–2027 jako nowe źródło dochodów (zasoby własne). Inicjatywa ma na celu określenie formatu zgłaszania danych statystycznych niezbędnych do obliczania wkładów krajowych opartych na ilości odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddawanych recyklingowi.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: sekretariat@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się projekt rozporządzenia wykonawczego wraz z załącznikiem.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13432-Budzet-UE-format-zg%C5%82aszania-odpadow-opakowaniowych-z-tworzyw-sztucznych-niepoddawanych-recyklingowi-jako-zasobow-w%C5%82asnych_pl

Źródło: Komisja Europejska