Monitoring Legislacji Unii Europejskiej 12.05.2021

Najważniejsze informacje na temat dokumentów strategicznych przyjętych w UE, nowelizacji prawa europejskiego, prowadzonych procesów konsultacyjnych, stanowisk Związku. Raport zawiera także interesujące publikacje dot. trendów europejskiej legislacji oraz inne informacje. Szczegóły wg stanu na dzień 12 maja 2021 r. są zawarte w załączonym dokumencie.

Monitoring Legislacji Krajowej 06-12.05.2021

W okresie 06 -12.05.2021 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 3. projekty ustawy oraz 17. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów. W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 3. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i…

Europejski Zielony Ład w pytaniach i odpowiedziach – 2021

Publikacja finansowana ze środków Funduszu Spójności i budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zmiany klimatyczne i degradacja środowiska naturalnego stanowią zagrożenie dla Europy i świata. Dlatego właśnie Unia Europejska opracowuje nową strategię zrównoważonego wzrostu – Europejski Zielony Ład. Stanowi ona ramy dla przejścia do nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarki.…

Webinar poświęcony dotacjom unijnym dla przedsiębiorców z Dolnego Śląska.

Serdecznie zapraszamy na webinar poświęcony dotacjom unijnym dla przedsiębiorców z Dolnego Śląska. Spotkanie on-line skierowane jest do firm, które aktualnie poszukują atrakcyjnych form finansowania rozwoju czy inwestycji po pandemii. Już 30 czerwca br. rozpocznie się nabór wniosków dla dolnośląskich firm z sektora MŚP, które ucierpiały w czasie COVID19. Przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dotację (80% dofinansowania)…

Po co mi Interim Manager? Czy to się opłaca?

Związek Pracodawców Polska Miedź i Stowarzyszenie Interim Managers (SIM) zapraszają na cykl spotkań online, poświęconych narzędziom wspierającym właścicieli w rozwoju firm oraz przygotowaniu ich do działania w dzisiejszych zmiennych czasach. Pierwsze spotkanie już 20 maja 2021 o godz. 10.00.-11.30. Po co mi Interim Manager? Czy to się opłaca? Aby wziąć udział w spotkaniu, zarejestruj się…