Monitoring działań europejskich (legislacja, publikacje) – 5 sierpnia 2020

Najważniejsze informacje na temat dokumentów strategicznych przyjętych w UE, nowelizacji prawa europejskiego, prowadzonych procesów konsultacyjnych, stanowisk Związku. Raport zawiera także interesujące publikacje dot. trendów europejskiej legislacji oraz inne informacje. Szczegóły wg stanu na dzień 5 sierpnia 2020 r. są zawarte w załączonym dokumencie.

Monitoring legislacji krajowej 30.07 – 05.08.2020

W okresie od 30.07 – 05.08 2020 roku Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 5 projektów ustaw oraz 26 projektów rozporządzeń Rady Ministrów oraz poszczególnych ministrów, jak również 1 projekt uchwały Rady Ministrów. W analizowanym okresie przeprowadzono konsultacje 1 projektu ustawy i 2 projektów rozporządzeń dotyczących pracodawców i przedsiębiorców zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą…

Stanowisko Euromines dot. adaptacji do zmian klimatu (Europejski Zielony Ład)

Stanowisko Euromines w zakresie adaptacji do zmian klimatu w ramach strategii Europejski Zielony Ład – Wstępna ocena wpływu Euromines zobowiązuje się znacznie przyczynić do przystosowania się do zmian klimatu! Pierwszy element większości gospodarczych łańcuchów wartości, czyli sektor surowców mineralnych, jest dostawcą materiałów i produktów o krytycznym znaczeniu dla wielu sektorów gospodarki. Jeśli chodzi o przystosowanie…

Nabór wniosków o wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Do 10 sierpnia samorządy mogą składać wnioski o wsparcie z puli 6 mld zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kluczowe założenia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Wsparcie udzielane będzie na wniosek jednostki, składany przez elektroniczną skrzynkę podawczą do Prezesa Rady Ministrów – za pośrednictwem właściwego wojewody. Wiele gmin i powiatów ma problem z wkładem własnym do…

Objaśnienia podatkowe COVID – informacje z Ministerstwa Finansów

Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów są kierowane do przedsiębiorców, pracodawców, inwestorów, innowatorów – grup osób, których dotyczyły zmiany w przepisach, wprowadzanych w czasie pandemii. Podatnik korzysta z ochrony, jeżeli zastosuje się do objaśnień podatkowych, a jego stan faktyczny jest zbieżny z tym opisanym w objaśnieniach. Ich celem jest ułatwienie stosowania narzędzi dla podatników, których dotknęła epidemia…