Konsultacje społeczne: projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Szkolenie online  pt. „Jak sporządzić i kontrolować budżet w pigułce”

Serdecznie zapraszamy na  wakacje z budżetem – szkolenie online  pt. „Jak sporządzić i kontrolować budżet w pigułce”, które odbędzie się  5 sierpnia br. na platformie clickmeeting w godzinach od 9.00 do ok. 14.00 z przerwami. Podczas webinaru zostaną omówione następujące zagadnienia: Podstawowe zasady budżetowania w controllingu: cele, funkcje i zasady budżetowania – po co budżetować? proces…

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy realizuje w sferze podatków program społeczno-gospodarczy „Polski Ład”, ogłoszony na konwencji programowej 15 maja 2021 r. Szczegóły dotyczące proponowanych zmian prawnych zawarte są w…

Konsultacje społeczne: projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zmiany zaproponowane w projekcie ustawy mają na celu: a) poprawę sytuacji uczestnika CIS, w szczególności poprzez: podniesienie wysokości świadczenia, uelastycznienie czasu uczestnictwa w CIS, wydłużenie okresu uczestnictwa, przyznanie dodatkowych…

Monitoring Legislacji Unii Europejskiej 21.07.2021

Najważniejsze informacje na temat dokumentów strategicznych przyjętych w UE, nowelizacji prawa europejskiego, prowadzonych procesów konsultacyjnych, stanowisk Związku. Raport zawiera także interesujące publikacje dot. trendów europejskiej legislacji oraz inne informacje. Szczegóły wg stanu na dzień 21 lipca 2021 r. są zawarte w załączonym dokumencie.