Inwestycje przyjazne środowisku – unijna norma dotycząca „obligacji ekologicznych” – konsultacje społeczne

Komisja Europejska prowadzi konsultacje planu działania dot. „obligacji ekologicznych” w ramach Planu działania: finansowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego). Ostateczny termin na odpowiedź dot. planu działań to 7 sierpnia 2020 r. Celem tej inicjatywy jest pozyskanie większej puli środków finansowych na zrównoważone inwestycje poprzez ustanowienie unijnej normy dotyczącej „obligacji ekologicznych”, jasno określającej, w jakie aktywa i projekty…

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. Zmianie ulegają przepisy dotyczące działalności dostawców usług w zakresie udostępniania informacji, którzy świadczą usługi jako zatwierdzony podmiot publikujący, zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy lub dostawca informacji skonsolidowanych. Dotychczas dostawcy usług w zakresie udostępniania informacji uzyskiwali zezwolenia…

Unijny kodeks celny – ocena – konsultacje społeczne

Komisja Europejska prowadzi konsultacje planu działania dot. Unijnego kodeksu celnego (Union Customs Code (UCC)). Ostateczny termin na odpowiedź dot. planu działań to 17 lipca 2020 r., konsultacje publiczne rozpoczną się w III kwartale 2020 r. Ocenie zostanie poddana efektywność UCC oraz stopień, w jakim zostały osiągnięte postawione w nim cele, takie jak: ułatwienie handlu w…

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców. Proponowane zalecenia dotyczące standardu rachunku kosztów mają za zadanie ujednolicenie sposobu identyfikowania, gromadzenia, przetwarzania, prezentowania i interpretowania informacji o kosztach świadczeń opieki zdrowotnej. Rozporządzenie wprowadza model standardu rachunku kosztów mający na celu uporządkowanie ewidencji kosztów w podmiotach…

Dolnośląska Strategia Innowacji 2030 – konsultacje społeczne

Zarząd Województwa Dolnośląskiego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030. Dolnośląska Strategia Innowacji 2030 (DSI 2030) stanowić będzie podstawowy dokument realizujący cele i kierunki polityki innowacyjnej na Dolnym Śląsku, uszczegóławiający zapisy Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 w tym zakresie.   Dokument, został opracowany z uwagi na: kończący się okres…