Opiniowanie aktów prawa UE (kwestie środowiskowe) – krótki termin

Federacja Przedsiębiorców Polskich w ramach działań Komitetu Energii i Środowiska prosi o przesłanie opinii do dokumentów UE dotyczących kwestii związanych z ochroną środowiska, niestety, z bardzo krótkim czasem – tylko 3 dni – do piątku 22 października. Ministerstwo deklaruje, że uwagi dostarczone po terminie będą wzięte pod uwagę w dalszym toku prac.   ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU…

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii – zagospodarowanie przestrzenne

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 29 października 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniami oraz OSR znajdują się w załączeniu. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 marca…

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Projekt rozporządzenia wprowadza do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nowe świadczenia opieki zdrowotnej, mające kluczowe znaczenie dla poprawy zdrowia oraz wydłużenia życia pacjentów. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń…

Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (ochrona sygnalistów)

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Projektowana ustawa ma na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Celem dyrektywy 2019/1937 jest poprawa egzekwowania prawa i polityk UE w określonych…

Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Projektowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów jest wydawane na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 16 ust. 10, art. 16g ust. 1oraz art. 16x ust. 1 ustawy z dnia…