Projekt rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych. Projekt rozporządzenia określa minimalne wymagania w zakresie wyposażenia w urządzenia radiologiczne…

Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie wprowadzania do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej pojazdów pożarniczych używanych poza granicami kraju

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wprowadzania do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej pojazdów pożarniczych używanych poza granicami kraju. Celem projektu rozporządzenia jest stworzenie odpowiednich wymagań techniczno-użytkowych dla zapewnienia warunków umożliwiających bezpieczne wprowadzanie do użytkowania pojazdów pożarniczych używanych stosowanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, niezbędnych…

Projekt rozporządzenia MF w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej. Potrzeba wydania rozporządzenia w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej, wynika ze zmian, które wejdą w życie w dniu 20 lutego 2021 r., zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 4 lipca…

Zrównoważony ład korporacyjny

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące prawa spółek i ładu korporacyjnego. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 8 października 2020 r. Inicjatywa ma przyczynić się do poprawy ram prawnych UE dotyczących prawa spółek i ładu korporacyjnego. Umożliwi ona przedsiębiorstwom skoncentrowanie się raczej na tworzeniu długoterminowej zrównoważonej wartości niż na krótkoterminowych korzyściach. Celem inicjatywy jest pogodzenie…

Cyberbezpieczeństwo – przegląd przepisów UE dotyczących bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów UE dotyczących bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych (m.in. NIS Directive (EU) 2016/1148). Ostateczny termin na przesłanie opinii to 2 października 2020 r. Transformacja cyfrowa stwarza możliwości, może jednak także stwarzać zagrożenia dla gospodarki i społeczeństwa. Pomimo postępów w zakresie unijnych przepisów zdolności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa nadal są nierówne w…