Monitoring legislacji krajowej 30.07 – 05.08.2020

W okresie od 30.07 – 05.08 2020 roku Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 5 projektów ustaw oraz 26 projektów rozporządzeń Rady Ministrów oraz poszczególnych ministrów, jak również 1 projekt uchwały Rady Ministrów. W analizowanym okresie przeprowadzono konsultacje 1 projektu ustawy i 2 projektów rozporządzeń dotyczących pracodawców i przedsiębiorców zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą…

Monitoring legislacji krajowej 23.07 – 29.07.2020

W okresie od 23.07 – 29.07 2020 roku Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 8 projektów ustaw oraz 22 projekty rozporządzeń Rady Ministrów oraz poszczególnych ministrów. Przeprowadzono konsultacje 7 projektów ustaw i 6 projektów rozporządzeń dotyczących pracodawców i przedsiębiorców zrzeszonych w Związku. W analizowanym okresie w Dzienniku Ustaw RP opublikowano trzydzieści trzy akty prawne tzn. ustawy, rozporządzenia…

Monitoring legislacji krajowej 16.07 – 22.07.2020

W okresie od 16.07 – 22.07 2020 roku Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 4 projekty ustaw oraz 20 projektów rozporządzeń: Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych ministrów. Przeprowadzono konsultacje 3 projektów ustaw (w tym jednego projektu będącego na etapie prac w Sejmie RP) oraz 7 projektów rozporządzeń dotyczących pracodawców i przedsiębiorców zrzeszonych w Związku. W…

Monitoring legislacji krajowej 02.07 – 08.07.2020

W okresie od 02.07 – 08.07 2020 roku opublikowano 26 projektów rozporządzeń: Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych ministrów. Przeprowadzono konsultacje 6 projektów rozporządzeń dotyczących pracodawców i przedsiębiorców zrzeszonych w ZPPM. Zostały one omówione w załączonym tekście wraz z opisem aktu prawnego, który wejdzie w życie bez przeprowadzenia procesu konsultacji (Projekt rozporządzenia Rady Ministrów…