Monitoring Legislacji Krajowej 07-13.01.2021

W okresie od 07 – 13.01.2021 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 8. projektów ustaw oraz 27. projektów rozporządzeń: Rady Ministrów, oraz poszczególnych Ministrów. W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 1. projektu ustawy i 8. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców,…

Monitoring Legislacji Krajowej 23.12.2020 – 06.01.2021

W okresie od 23.12.2020 do 06.01.2021 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 7. projektów ustaw oraz 53. projekty rozporządzeń: Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów. W analizowanym okresie opublikowano również sto czterdzieści siedem aktów prawnych, tzn. ustawy, rozporządzenia Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego. W omawianym okresie…

Monitoring Legislacji Krajowej 17-22.12.2020

W okresie od 17 – 22.12.2020 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 3 projekty ustaw oraz 43 projekty rozporządzeń: Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów. W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 1. projektu ustaw i 20. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu…

Monitoring Legislacji Krajowej 10-16.12.2020

W  okresie od 10 – 16.12.2020 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 4 projekty ustaw oraz 52 projekty rozporządzeń: Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów. W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 6. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu…

Monitoring Legislacji Krajowej 03-09.12.2020

W  okresie od 03 – 09.12.2020 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 6 projektów ustaw oraz 36 projektów rozporządzeń Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów. W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 6. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców,…