PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY

20

październik

„Rola i Znaczenie Dominującego Przedsiębiorstwa i Przemysłu w Regionach Monokultury Gospodarczej. Analiza na przykładzie KGHM Polska Miedź SA”

KGHM Polska Miedź SA jak wynika z danych statystyki publicznej i Spółki jest silnie zakorzeniony w regionie, nie tylko ze względów naturalnych (biorąc pod uwagę złoża kopalin skoncentrowane lokalnie), lecz […]