STANOWISKA I OPINIE ORGANIZACJI PRACODAWCÓW

25

listopad

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (UD235) w ramach ponownych konsultacji publicznych

Lubin, 25 listopada 2022 r. ZPPM / 57S / XI / 2022 Dotyczy: Znak sprawy: FN5.700.20.2020 Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w […]

09

listopad

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (UD382)

Lubin, 9 listopada 2022 r. ZPPM / 55S / XI / 2022 Dotyczy: DP-WOPI.0220.81.2021.MN Szanowny Pan Ireneusz Zyska Sekretarz Stanu Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szanowny Panie Ministrze W załączeniu przesyłam […]

27

październik

Stanowisko FPP oraz ZPPM – uwagi do projektu ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (druk 2697)

Lubin, 27 października 2022 r. ZPPM / 54S / X / 2022 Dotyczy: uwagi do projektu ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu […]

25

październik

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu ustawy o aktywności zawodowej (UD 399)

Lubin, 25 października 2022 r ZPPM / 53S / X / 2022Dotyczy: DRP-VIII.0210.7.2021.SK Szanowny PanStanisław SzwedSekretarz StanuMinisterstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szanowny Panie Ministrze W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców […]

04

październik

Support of KIG (Polish Chamber of Commerce) in Public consultation regarding the Draft Raport on Minimum Safeguards of European Sustainability Reporting Standards (“ESRS”) Exposure Drafts (“ESRS EDs”) developed by the European Financial Reporting Advisory Group (“EFRAG”) PTF-ESRS – PLATFORM ON SUSTAINABLE FINANCE

Lubin, 3 October 2022 ZPPM / 52S / X/ 2022 European Commission Directorate-General for Financial Stability,. Financial Services and Capital Markets Union DG FISMA – Unit B2 – Sustainable Finance […]

22

wrzesień

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (UD421)

Lubin, 22 września 2022 r. ZPPM / 49S / IX / 2022 Dotyczy: DLPK-I.408.2.2020   Szanowny Pan Marcin Warchoł Sekretarz Stanu Ministerstwo Sprawiedliwości Szanowny Panie Ministrze W załączeniu przesyłam uwagi […]

21

wrzesień

Pismo organizacji branżowych w sprawie wstrzymywania produkcji soli kwasu azotowego w zakładach chemicznych

Związek Pracodawców Polska Miedź wziął udział w procesie przygotowywania stanowiska polskich organizacji – inicjatywy dotyczącej rozwiązania problemu czasowego braku azotanu amonu, który jest wykorzystywany do wytwarzania emulsyjnych materiałów wybuchowych. Prośba […]

13

wrzesień

Support of KIG (Polish Chamber of Commerce) to ESRS Public Consultation

Lubin, 13 September 2022 ZPPM / 48S / IX/ 2022 European Commission Directorate-General for Financial Stability,. Financial Services and Capital Markets Union DG FISMA – Unit B2 – Sustainable Finance […]

12

wrzesień

Stanowisko ZPPM – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (589)

Lubin, 12 września 2022 r. ZPPM / 47S / IX / 2022 Znak sprawy: PT7.8100.5.2022   Szanowny Pan Artur Soboń Sekretarz Stanu Ministerstwo Finansów Szanowny Panie Ministrze W załączeniu przesyłam […]

08

wrzesień

Stanowisko ZPP ws. ochrony polskiego przemysłu przed wzrostami kosztów energii elektrycznej i gazu

Związek Pracodawców Polska Miedź wziął udział w procesie przygotowywania stanowiska polskich firm w kwestii współpracy z administracją rządową we wsparciu polskich firm przed wzrostami kosztów energii elektrycznej i gazu. Opinie […]