Stanowisko ZPPM – projekt rozp. MFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (11)

Lubin, 17 grudnia 2021 r. ZPPM / 31S / XII / 2021 Szanowna Pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Szanowna Pani Minister W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów…

uwagi ZPPM – projekt ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (UC 94)

Lubin, 22 października 2021 r. ZPPM / 28S / X / 2021   Szanowna Pani Olga Semeniuk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Szanowna Pani Minister W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady…

uwagi ZPPM – projekt ustawy – wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej (UD135)

Lubin, 8 października 2021 r. ZPPM / 27S / X / 2021 Szanowna Pani Barbara Socha Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej   Szanowna Pani Minister W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (nr UD135…

Stanowisko strony społecznej Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce

Zespól problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego, w którym zasiadają reprezentanci Związku Pracodawców Polska Miedź przygotował stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Nr w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów: UC81), które zostało przesłane do Ministerstwa Klimatu i…

uwagi ZPPM w sprawie projektu programu – Dolnośląski Ład

Lubin, 31 sierpnia 2021 r. ZPPM / 25S / VIII / 2021   Szanowny Pan Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego Szanowny Pan Grzegorz Macko Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego   Szanowni Panowie Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych…