STANOWISKO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW POLSKA MIEDŹ DOTYCZĄCE PROJEKTU DOKUMENTU „OBJAŚNIENIA PODATKOWE W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH NR 4 – DOMNIEMANIE ORAZ NALEZYTA STARANNOŚĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 11o USTAWY O CIT ORAZ ART. 23 ZA UST. 1B USTAWY O PIT”

Lubin, 19 kwietnia 2021 r. ZPPM / 15S / IV / 2021 STANOWISKO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW POLSKA MIEDŹ DOTYCZĄCE PROJEKTU DOKUMENTU „OBJAŚNIENIA PODATKOWE W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH NR 4 – DOMNIEMANIE ORAZ NALEŻYTA STARANNOŚĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 11o USTAWY O CIT ORAZ ART. 23 ZA UST. 1B USTAWY O PIT”   Szanowny Pan Jan…

Uwagi ZPPM do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Nr z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów RD339)

Lubin, 16 kwietnia 2021 r. ZPPM / 14S / IV / 2021 Szanowna Pani Barbara Socha Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Szanowna Pani Minister W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Nr z wykazu prac legislacyjnych i…

Opinia ZPPM do projektu Ustawy o PMG (Nr w wykazie prac UD 186)

Lubin, 14 kwietnia 2021 r. ZPPM / 13S / IV / 2021 Opinia w sprawie projektu ustawy o organizowaniu zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki    Szanowny Pan Wojciech Skurkiewicz Sekretarz Stanu Ministerstwo Obrony Narodowej   Szanowny Panie Ministrze W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do…

Stanowisko ZPPM – uwagi do projektu Rozp. MKIŚ – zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (nr 508 w Wykazie prac legislacyjnych MKiŚ)

Lubin, 6 kwietnia 2021 r. ZPPM / 12S / IV / 2021   Szanowny Pan Jacek Ozdoba Sekretarz Stanu Ministerstwo Klimatu i Środowiska   Szanowny Panie Ministrze W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z…

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do Krajowego Planu Odbudowy (KPO)

Lubin, 31 marca 2021 r.   ZPPM/ 11S / IIII / 2021 Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do Krajowego Planu Odbudowy (KPO)   Szanowny Pan Tadeusz Kościński Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej   Szanowny Panie Ministrze Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i…