STANOWISKA I OPINIE ORGANIZACJI PRACODAWCÓW

14

sierpień

stanowisko ZPPM – uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (RD734)

Lubin, 14 sierpnia 2023 r. ZPPM / 27S / VIII / 2023 Znak pisma: DGWiŻŚ-5.0210.27.2023 Szanowny Pan Marek Gróbarczyk Sekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury Szanowny Panie Ministrze Szanowni Państwo, W załączeniu […]

11

sierpień

stanowisko ZPPM – uwagi do projektu rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (922)

Lubin, 11 sierpnia 2023 r. ZPPM / 26S / VIII / 2023 Znak sprawy: DP-WOPI.0220.30.2022.KM 2156766.10419489.8440130 Szanowny Pan Jacek Ozdoba Sekretarz Stanu Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szanowny Panie Ministrze Szanowni […]

07

sierpień

Stanowisko ZPPM – projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (ochrona sygnalistów – UC101) – dodatkowe uwagi

Lubin, 4 sierpnia 2022 r. ZPPM / 25S / VIII / 2023 Dotyczy: Dodatkowe uwagi do projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (Sygn. akt DPP-I.0210.7.8.2021.KJ) Szanowna Pani Marlena […]

17

lipiec

Stanowisko ZPPM – uwagi do projektu rozporządzenia MRiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie NDSiN czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (143)

Lubin, 17 lipca 2023 r. ZPPM / 23S / VII / 2023 Znak sprawy: DPP-IV.0210.25.9.2023.KJ Szanowna Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ul. […]

14

lipiec

Stanowisko ZPPM – uwagi do projektu rozporządzenia MRiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (144)

Lubin, 14 lipca 2023 r. ZPPM / 22S / VII / 2023 Znak sprawy: DUS-III.0210.1.2023.AJ Szanowny Pan Stanisław Szwed Sekretarz Stanu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 […]

06

lipiec

stanowisko ZPPM – Europejski akt w sprawie surowców krytycznych – European Critical Raw Materials Act

Lubin, 30 June 2023 ZPPM / 21S / VI / 2023 European CommissionDirectorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEsDG GROW – Unit I.1. – Energy Intensive Industries, Raw Materials, […]

30

czerwiec

Stanowisko ZPPM – Prekonsultacje w zakresie aktualizacji dokumentów strategicznych – KPEiK/PEP2040 – MKiŚ

Lubin, 30 czerwca 2023 r. ZPPM / 20S / VI / 2023 Ministerstwo Klimatu i Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Szanowni Państwo W załączeniu przesyłamy uwagi Związku Pracodawców Polska […]

26

czerwiec

Stanowisko ZPPM – uwagi do projektu rozporządzenia MRiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (135)

Lubin, 26 czerwca 2023 r. ZPPM / 19S / VI / 2023 Znak sprawy: DPP-I.0210.16.5.2023.JM Szanowna Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ul. […]

05

czerwiec

Stanowisko ZPPM – uwagi do projektu rozporządzenia RM w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (nr RD713)

Lubin, 5 czerwca 2023 r. ZPPM / 18S / VI / 2023 znak sprawy: DLR.0210.1.2022.DM Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa Szanowni Państwo W załączeniu przesyłamy […]

01

czerwiec

stanowisko ZPPM – Przepisy UE dotyczące materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego – konsultacje Dyrektywa 2014.28.UE

Lubin, 1 czerwca 2023 ZPPM / 17S / V / 2023 European CommissionDirectorate General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEsDG GROW – GROW.F.2. – Ecosystems I: Chemicals, Food, Retail: […]