Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (nr UD220 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów)

Lubin, 23 lipca 2021 r. ZPPM / 20S / VII / 2021 Szanowna Pani Barbara Socha Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej   Szanowna Pani Minister W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (nr…

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (nr 1.21 w Wykazie prac legislacyjnych dotyczących projektów rozporządzeń Ministra Aktywów Państwowych)

Lubin, 16 lipca 2021 r. ZPPM / 19S / VII / 2021 Szanowny Pan Adam Mirek Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Szanowny Panie Prezesie W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (nr 1.21 w Wykazie prac legislacyjnych dotyczących projektów rozporządzeń…

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2022 r. (nr 638 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska)

Lubin, 8 lipca 2021 r. ZPPM / 18S / VII / 2021   Szanowny Pan Ireneusz Zyska Sekretarz Stanu Ministerstwo Klimatu i Środowiska   Szanowny Panie Ministrze W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw…

Opinia w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD211)

Lubin, 25 czerwca 2021 r. ZPPM / 17S / VI / 2021 Opinia w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD211)   Szanowna Pani Iwona Michałek Sekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Szanowna Pani Minister…

Opinia FPP – projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii (UC 74)

Federacja Przedsiębiorców Polskich w ramach działalności Komitetu Energii i Środowiska przygotowała opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii (UC 74). Szczegóły są zawarte w załączonym dokumencie. Serdecznie dziękujemy Podmiotom Członkowskim za wkład, zaangażowanie i przedstawione uwagi. Kluczowe kwestie poruszone w opinii: Zmiana sposobu rozliczeń prosumentów Kierunek…