uwagi ZPPM – projekt ustawy – wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej (UD135)

Lubin, 8 października 2021 r. ZPPM / 27S / X / 2021 Szanowna Pani Barbara Socha Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej   Szanowna Pani Minister W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (nr UD135…

Stanowisko strony społecznej Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce

Zespól problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego, w którym zasiadają reprezentanci Związku Pracodawców Polska Miedź przygotował stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Nr w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów: UC81), które zostało przesłane do Ministerstwa Klimatu i…

uwagi ZPPM w sprawie projektu programu – Dolnośląski Ład

Lubin, 31 sierpnia 2021 r. ZPPM / 25S / VIII / 2021   Szanowny Pan Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego Szanowny Pan Grzegorz Macko Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego   Szanowni Panowie Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych…

Stanowisko Związku – Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (UD228)

Lubin, 19 sierpnia 2021 r. ZPPM / 24S / VIII / 2021   Ministerstwo Edukacji Nauki ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa   Szanowni Państwo W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (nr UD 228 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady…

Uwagi ZPPM do projektu rozporządzenia MZ w sprawie minimalnych wymagań – udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii oraz produktów radiofarmaceutycznych (MZ 988).

Lubin, 12 sierpnia 2021 r. ZPPM / 23S / VIII / 2021   Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa (za pośrednictwem Głównego Inspektora Sanitarnego) Uwagi na etapie prac Komisji Prawniczej   Szanowni Państwo W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia…