Stanowisko w sprawie Strategii zrównoważonego finansowania – ‘Sustainable finance strategy’

  Lubin, 15 July 2020 ZPPM / 66 / VII / 2020   European Commission Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Unit B2 – Sustainable finance 1049 Bruxelles/Brussel Belgium Employers Organization of Polish Copper position on the renewed sustainable finance strategy Employers’ Organization of Polish Copper welcomes a European Green Deal…

Stanowisko Związku w sprawie w sprawie przeglądu wytycznych dla transeuropejskiej infrastruktury energetycznej

Lubin, 13 lipca 2020 r. ZPPM / 64 / VII / 2020   European Commission Directorate-General for Energy DG ENER B.1 PLAN/2020/6566 1049 Bruxelles/Brussels Belgique/België Konsultacje publiczne: Ref. Ares(2020)2487772   Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie przeglądu wytycznych dla transeuropejskiej infrastruktury energetycznej w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu (EGD). COMBINED EVALUATION ROADMAP/INCEPTION IMPACT ASSESSMENT (Trans-European…

Stanowisko Związku w sprawie modernizacji przepisów UE dot. baterii

  Lubin, 9 July 2020 ZPPM / 62 / VII / 2020   Employers Organization of Polish Copper position on modernising the EU’s batteries legislation Inception impact assessment (Batteries – modernising EU rules) Ref. Ares(2020)2777034 – 28/05/2020   Employers’ Organization of Polish Copper welcomes a European Green Deal to put Europe on the right track…

Opinie oraz uwagi do programu Horyzont2020: Europejski Zielony Ład

Stanowisko zostało wypracowane we współpracy z KGHM Polska Miedź S.A. w celu dostosowania tematyki konkursów do potrzeb podmiotów członkowskich Związku. Uwaga natury ogólnej: Kierunek wskazany w dokumencie jest właściwy, zarysowanie tematyki na dużym poziomie ogólności oraz wskazanie dużej liczby obszarów daje szansę na ich realizację przez beneficjentów. Uwagi szczegółowe: Uszczegółowione tematy dotyczą obszarów 2 (Czysta,…

Opinia ZPPM dot. projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie maksymalnych marż hurtowych i detalicznych stosowanych w sprzedaży niektórych maseczek.

Opinia Związku Pracodawców Polska Miedź dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie maksymalnych marż hurtowych i detalicznych stosowanych w sprzedaży niektórych maseczek. Związek Pracodawców Polska Miedź, odnosząc się do projektowanego rozporządzenia, przesyła poniżej następujące uwagi, przekazane przez podmioty członkowskie:   Proponowana regulacja, zwłaszcza w zakresie obrotu hurtowego, jest już znacząco spóźniona i wprowadzanie jej w…