Stanowisko ZPPM w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (nr w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów – RD273)

Lubin, 8 stycznia 2021 r. ZPPM/ 1S / I / 2021   Szanowny Pan Waldemar Kraska Sekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia   Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (nr w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów – RD273)   Szanowny Panie Ministrze…

Stanowisko ZPPM w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (nr RD238 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów)

Lubin, 23 grudnia 2020 r. ZPPM/ 154 / XII / 2020   Szanowny Pan Piotr Dziadzio Podsekretarz Stanu Ministerstwo Klimatu i Środowiska   Temat: Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła…

Stanowisko ZPPM w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (nr w wykazie prac MRPiT – 57)

Lubin, 18 grudnia 2020 r. ZPPM/ 153 / XII / 2020   Szanowna Pani Iwona Michałek Sekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa   Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych…

Stanowisko ZPPM w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (nr w wykazie prac legislacyjnych MZ 1059)

Lubin, 10 grudnia 2020 r. ZPPM/ 148 / XII / 2020   Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa   Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (nr w wykazie prac…

stanowisko ZPPM_konsultacje publiczne w sprawie ram strategicznych UE dotyczących (zdrowia i bezpieczeństwa) BHP na lata 2021-2027

Lubin, 26 November 2020   ZPPM / 142 / XI / 2020   European Commission Directorate-General for Employment, Social Affairs & Inclusion Unit B3: Health, Safety and Hygiene at Work L – 2920 LUXEMBOURG (Luxembourg) B-1049 BRUSSELS (Belgium) Public Consultation: Ref. Ares(2020)6089500 – 29/10/2020: Health & Safety at Work – EU Strategic Framework (2021-2027)  …