Monitoring Legislacji Unii Europejskiej 24.02.2021

Najważniejsze informacje na temat dokumentów strategicznych przyjętych w UE, nowelizacji prawa europejskiego, prowadzonych procesów konsultacyjnych, stanowisk Związku. Raport zawiera także interesujące publikacje dot. trendów europejskiej legislacji oraz inne informacje. Szczegóły wg stanu na dzień 24 lutego 2021 r. są zawarte w załączonym dokumencie.

Fala renowacji: Europejski Zielony Ład

Fala renowacji: Europejski Zielony Ład – Renovation wave: The European Green Deal Istnieje wiele przeszkód dla renowacji na różnych poziomach. Komisja planuje je usunąć za pomocą instrumentów politycznych, finansowania i pomocy technicznej, w tym: informacji, zachęt i pewności prawa dla właścicieli i lokatorów, finansowania za pośrednictwem NextGenerationEU oraz innych funduszy unijnych i prywatnych, podejścia opartego…

Szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące VAT w handlu elektronicznym (e-commerce))

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące unijnych przepisów dotyczących podatku VAT – rewizja ROZPORZĄDZENIA RADY (UE) NR 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 18 marca 2021 r. Środki harmonizacji podatkowej podjęte w celu zakończenia tworzenia…

Efektywność energetyczna – rewizja dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące unijnych przepisów dotyczących efektywności energetycznej – rewizja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 22 marca 2021 r. W 2020 r. Komisja przedstawiła swoją strategię na rzecz fali renowacji w celu pobudzenia renowacji…

Monitoring Legislacji Unii Europejskiej 17.02.2021

Najważniejsze informacje na temat dokumentów strategicznych przyjętych w UE, nowelizacji prawa europejskiego, prowadzonych procesów konsultacyjnych, stanowisk Związku. Raport zawiera także interesujące publikacje dot. trendów europejskiej legislacji oraz inne informacje. Szczegóły wg stanu na dzień 17 lutego 2021 r. są zawarte w załączonym dokumencie.