Monitoring Legislacji Unii Europejskiej 12.05.2021

Najważniejsze informacje na temat dokumentów strategicznych przyjętych w UE, nowelizacji prawa europejskiego, prowadzonych procesów konsultacyjnych, stanowisk Związku. Raport zawiera także interesujące publikacje dot. trendów europejskiej legislacji oraz inne informacje. Szczegóły wg stanu na dzień 12 maja 2021 r. są zawarte w załączonym dokumencie.

Europejski Zielony Ład w pytaniach i odpowiedziach – 2021

Publikacja finansowana ze środków Funduszu Spójności i budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zmiany klimatyczne i degradacja środowiska naturalnego stanowią zagrożenie dla Europy i świata. Dlatego właśnie Unia Europejska opracowuje nową strategię zrównoważonego wzrostu – Europejski Zielony Ład. Stanowi ona ramy dla przejścia do nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarki.…

Energia ze źródeł odnawialnych – nowa platforma ds. rozwoju odnawialnych źródeł energii

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące rozporządzenia w sprawie platformy ds. rozwoju odnawialnych źródeł energii uzupełniającego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych). Ostateczny termin na przesłanie opinii to 27 maja 2021 r. Unijne prawodawstwo w zakresie odnawialnych źródeł energii określa…

Seminarium ISRP – Krajowy Program Testów Dopasowania Ochron Układu Oddechowego, 18 maja 2021

International Society for Respiratory Protection (ISRP) – National Fit Testing Programmes Międzynarodowe Stowarzyszenie Ochron Układu Oddechowego (International Society for Respiratory Protection – ISRP) zaprasza na seminarium online poświęcone Krajowemu Programowi Oceny Dopasowania Ochron Układu Oddechowego, które odbędzie się 18 maja 2021 r. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.! Referaty będą prezentowane w języku angielskim z polskim…

Komunikat Komisji Europejskiej: Sztuczna inteligencja dla Europy

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Artificial Intelligence for Europe Termin sztuczna inteligencja (SI) odnosi się do systemów, które wykazują inteligentne zachowanie dzięki analizie otoczenia i podejmowaniu działań – do pewnego stopnia autonomicznie – w celu osiągnięcia…