Dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za środowisko (ocena)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące oceny przepisów prawa ochrony środowiska w UE – rewizja Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu. Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to…

Informacja o konferencjach on-line dot. ochrony własności intelektualnej_23 i 25 maja 2022 r

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Urząd Patentowy RP zapraszają do udziału w dwóch wydarzeniach online poświęconych tematyce własności intelektualnej. 23 maja – Konferencja online – Dofinansowanie ze środków unijnych dla MŚP na ochronę własności intelektualnej (dla przedsiębiorców) Tematyka: SME Fund: program dofinansowania skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z UE, w…

Zaproszenie na warsztaty open space- kontynuacja projektu “Zrównoważony ekosystem edukacji klimatycznej”

Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, fundacjami Sever z Czech oraz Eurosoc #Digital z Niemiec partnerami projektu “Zrównoważony ekosystem edukacji klimatycznej” zapraszają przedstawicieli samorządów lokalnych, dyrektorów szkół, nauczycieli, przedstawicieli biznesu i organizacji pozarządowych do udziału w regionalnych warsztatach: „Bezgranicznie dbamy o klimat”  Warsztaty są częścią projektu, którego celem jest budowa nowego…

Usługi płatnicze – przegląd przepisów UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące oceny przepisów prawa finansowego (usługi finansowe) – rewizja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego. Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 2 sierpnia 2022 r. Druga dyrektywa w…

Webinar ZPP: Wpływ dyrektywy ECN+ na organizacje pracodawców i rekomendacje dobrych praktyk w tym zakresie

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zaprasza na webinar: Wpływ dyrektywy ECN+ na organizacje pracodawców i rekomendacje dobrych praktyk w tym zakresie, który odbędzie się 18 maja 2022 r. w godz. 11:00-13:00 na platformie zoom. Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga dysponowania aktualną wiedzą z zakresu otoczenia prawnego. W trakcie tego spotkania prelegenci z COMPER (Maciej Fornalczyk i Tomasz…