Monitoring działań europejskich (legislacja, publikacje) – 5 sierpnia 2020

Najważniejsze informacje na temat dokumentów strategicznych przyjętych w UE, nowelizacji prawa europejskiego, prowadzonych procesów konsultacyjnych, stanowisk Związku. Raport zawiera także interesujące publikacje dot. trendów europejskiej legislacji oraz inne informacje. Szczegóły wg stanu na dzień 5 sierpnia 2020 r. są zawarte w załączonym dokumencie.

Prawo konkurencji UE – obwieszczenie w sprawie definicji rynku (ocena)

Komisja Europejska (KE) prowadzi konsultacje publiczne dotyczące prawa konkurencji Unii Europejskiej. Ostateczny termin na odpowiedź dot. planu działań to 9 października 2020 r. Unijne reguły konkurencji opierają się na wspólnej definicji pojęć, w tym na pojęciach „właściwego rynku produktowego” i „właściwego rynku geograficznego”. Komisja określiła je w swoim obwieszczeniu z 1997 r., aby pomóc w…

Komunikat organizacji europejskich – rola pracodawców w procesie ożywienia gospodarczego Europy

Europejscy pracodawcy są zaangażowani w proces tworzenia warunków wykonywania pracy, tworzenia miejsc pracy i dostosowywania umiejętności, kwalifikacji  w ramach ożywienia po pandemii COVID-19. BusinessEurope i inni Europejscy pracodawcy – sygnatariusze sektorowi, przesyłają jasny sygnał do władz publicznych i związków zawodowych na wszystkich szczeblach, że dołożą wszelkich starań, aby tworzyć nowe możliwości zatrudnienia w Europie, podkreślając…

Usługi cyfrowe – pogłębienie rynku wewnętrznego i doprecyzowanie obszarów odpowiedzialności

Komisja Europejska (KE) prowadzi konsultacje publiczne dotyczące aktu prawnego o usługach cyfrowych mającego na celu pogłębienie rynku wewnętrznego i doprecyzowanie obszarów odpowiedzialności w odniesieniu do usług cyfrowych (e-Commerce Directive). Ostateczny termin na odpowiedź dot. planu działań to 8 września 2020 r. W ramach pakietu związanego z aktem prawnym o usługach cyfrowych Komisja zaproponuje nowe, a…

Usługi cyfrowe – platformy internetowe, które pełnią rolę „strażników dostępu”

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące pakietu legislacyjnego związanego z usługami cyfrowymi – instrument regulacji ex ante dotyczący platform internetowych (Platform-to-Business Regulation(EU) 2019/1150). Ostateczny termin na odpowiedź dot. planu działań to 8 września 2020 r. Kilka platform internetowych kontroluje znakomitą część rynku usług cyfrowych w UE. Pełniona przez nie funkcja pośredników między przedsiębiorstwami i konsumentami,…