Monitoring Legislacji Unii Europejskiej 25.11.2010

Najważniejsze informacje na temat dokumentów strategicznych przyjętych w UE, nowelizacji prawa europejskiego, prowadzonych procesów konsultacyjnych, stanowisk Związku. Raport zawiera także interesujące publikacje dot. trendów europejskiej legislacji oraz inne informacje. Szczegóły wg stanu na dzień 25 listopada 2020 r. są zawarte w załączonym dokumencie.  

Publikacja UE: Gospodarka cyfrowa i społeczeństwo cyfrowe

Gospodarka cyfrowa i społeczeństwo cyfrowe – Digital economy and society Celem jednolitego rynku cyfrowego UE jest otwarcie możliwości dla obywateli i przedsiębiorstw oraz wzmocnienie pozycji Europy jako światowego lidera w dziedzinie gospodarki cyfrowej. Unia Europejska w dalszym ciągu usuwa przeszkody, które uniemożliwiają obywatelom, rządom i przedsiębiorstwom pełne wykorzystanie możliwości internetu. Ułatwienia te obejmują: zakończenie blokowania…

Efektywność energetyczna budynków w UE – sprawozdanie Komisji Europejskiej

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dokumentów dotyczących efektywności energetycznej (w kontekście obowiązującej Dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków). Parlament RP skierował w trybie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem RP w UE wniosek z żądaniem przygotowania…

MIREU Webinar Series – seminaria w ramach projektu MIREU

Projekt MIREU zaprasza do wzięcia udziału w trzech seminariach online prezentujących kluczowe ustalenia projektu, którego celem jest ustanowienie sieci nowoczesnych regionów górniczych i metalurgicznych. Podczas trzech interaktywnych webinariów przedstawione zostaną niektóre wyniki i kolejne kroki projektu MIREU, który zakończy się w przyszłym roku. Program sesji: – środa 25 listopada | 10:00 – 13:00 CET |…

Strategia UE mająca na celu wykorzystanie potencjału energii z morskich źródeł odnawialnych na rzecz neutralnej dla klimatu przyszłości

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne strategii dotyczących pozyskiwania energii z morskich źródeł odnawialnych (Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – “Strategia UE mająca na celu wykorzystanie potencjału energii z morskich źródeł odnawialnych na rzecz neutralnej dla klimatu przyszłości“) . Termin wyznaczony przez Komisję Europejska na przesłanie opinii jest dość…