Opiniowanie aktów prawa UE (kwestie środowiskowe) – krótki termin

Federacja Przedsiębiorców Polskich w ramach działań Komitetu Energii i Środowiska prosi o przesłanie opinii do dokumentów UE dotyczących kwestii związanych z ochroną środowiska, niestety, z bardzo krótkim czasem – tylko 3 dni – do piątku 22 października. Ministerstwo deklaruje, że uwagi dostarczone po terminie będą wzięte pod uwagę w dalszym toku prac.   ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU…

Horyzont Europa – zaproszenie na Dzień Informacyjny z Klastrem 4: Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna – 22.10.2021 – Tydzień z Klastrami

Krajowy Punkt Kontaktowy działający w strukturze Narodowego Centrum Badań i Rozwoju organizuje wydarzenie – Tydzień z Klastrami w Horyzoncie Europa, które odbędzie się online w dniach 18-22 października 2021 roku. Spotkanie w dniu 22 października br. (piątek), 10:00-13:30, będzie dedykowane Klastrowi 4: Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna Więcej informacji oraz rejestracja na wydarzenie 22…

Monitoring Legislacji Unii Europejskiej 13 .10.2021

Najważniejsze informacje na temat dokumentów strategicznych przyjętych w UE, nowelizacji prawa europejskiego, prowadzonych procesów konsultacyjnych, wydarzeń w Unii Europejskiej. Raport zawiera także interesujące publikacje dot. trendów europejskiej legislacji oraz inne informacje. Szczegóły wg stanu na dzień 13 października 2021 r. są zawarte w załączonym dokumencie.  

3rd Raw Materials Scoreboard: European innovation partnership on raw materials

Komisja Europejska w opublikowanym pod koniec 2019 roku Europejskim Zielonym Ładzie (European Green Deal), bardzo jasno dała do zrozumienia, że surowce są kluczowym czynnikiem umożliwiającym ekologiczną i cyfrową transformację UE. Są centrum ekosystemu przemysłowego. Surowce tworzą nasze domy i drogi (drewno, surowce skalne, kruszywa, glina), dzięki Nim jesteśmy przewożeni po całym świecie (stal i aluminium),…

Jakość powietrza – przegląd przepisów UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa UE: dyrektyw w sprawie jakości powietrza – m.in. Dyrektywa 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy). Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 16 grudnia 2021 r. Celem konsultacji jest zebranie opinii obywateli i zainteresowanych stron na temat przeglądu dyrektyw…