Certyfikowane szkolenie online pt. „7 nawyków skutecznego działania” Instytutu Franklina Coveya.

Serdecznie zapraszamy do udziału w certyfikowanym szkoleniu online pt. „7 nawyków skutecznego działania” Instytutu Franklina Coveya.
Związek Pracodawców Polska Miedź zorganizuje szkolenie i poniesie część kosztów. Pracodawcy delegujący pracowników pokryją koszt uczestnictwa w szkoleniu w wysokości 943,00 zł + VAT (23%) od osoby. Każdy z uczestników otrzyma pakiet materiałów  oraz mobilny dostęp do aplikacji umożliwiającej efektywne korzystanie z programu po szkoleniu. Grupa może liczyć maksymalnie 14 osób. W przypadku dużej liczby chętnych zorganizujemy dodatkową sesję szkolenia.
Szkolenie odbędzie się w dniach 21- 22 września br. w godzinach od 9.00 do 15.00 z przerwami na platformie Webex.
W załączeniu przesyłam program szkolenia zawierający informacje o zawartości materiałów oraz profil prowadzącego.
Zachęcamy Państwa do delegowania pracowników chętnych do udziału w szkoleniu w terminie do 10 września br. na adres: stelmach@pracodawcy.pl