CETA_Zaproszenie do udziału w sesji informacyjnej nt. Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej UE-Kanada

W dniu 26 stycznia 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju organizowana jest sesja informacyjna dla przedsiębiorców wraz z otwartą dyskusją pt. „CETA W PRAKTYCE”, z udziałem Mauro Raffaele Petriccione, Głównego Negocjatora UE ds. Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA), aktualnego Zastępcy Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Handlu w Komisji Europejskiej.
Spotkanie organizuje Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce oraz Ambasadą Kanady.
Głównym tematem spotkania będzie omówienie szans i wyzwań, jakie niesie CETA dla Polski i UE.
Źródło: Ministerstwo Rozwoju

W trakcie spotkania dodatkowo zaplanowano pięć prezentacji tematycznych dotyczących m.in. możliwości biznesowych związanych z CETA dla małych i średnich przedsiębiorstw, sposobu prowadzenia działalności gospodarczej w Kanadzie, doświadczeń praktycznych firm prowadzących działalność gospodarczą w Kanadzie, a także możliwości płynących z umowy CETA dla polskich usługodawców oraz polskiego rolnictwa i przemysłu spożywczego.
Ministerstwo zaplanowało rozmowę o faktach, szansach i wyzwaniach, jakie niesie CETA dla Polski i UE. W trakcie spotkania podjęta zostanie próba odpowiedzi na kluczowe pytania związane z tą umową.
Ministerstwo serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych, a w szczególności przedsiębiorców, do udziału w Sesji informacyjnej!
Warunkiem udziału jest uprzednia rejestracja . Taka rejestracja jest możliwa do dnia 20 stycznia 2017 r. pod następującym adresem http://mttp.pl/rejestracja/ceta.
O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Źródło: Ministerstwo Rozwoju https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/zaproszenie-do-udzialu-w-sesji-informacyjnej-nt-kompleksowej-umowy-gospodarczo-handlowej-ue-kanada-ceta/