CORDIS results pack dotyczący cyfrowego dziedzictwa kulturowego

CORDIS results pack dotyczący cyfrowego dziedzictwa kulturowego: W jaki sposób technologie cyfrowe mogą odgrywać kluczową rolę w procesie ochrony europejskiego dziedzictwa kulturowego? – CORDIS results pack on digital cultural heritage: How digital technologies can play a vital role for the preservation of Europe’s cultural heritage

W przypadku kontynentu charakteryzującego się tak wielką różnorodnością kulturową jak Europa zapewnianie przyszłym pokoleniom dostępu do bezcennych dóbr kultury, a także płynącej z nich radości i inspiracji, powinno stanowić jeden z głównych celów realizowanych działań publicznych. Podobnie jak w przypadku niemal wszystkich obszarów współczesnego życia, także w tym wypadku technologie cyfrowe oferują szereg rozwiązań, które pozwalają nam na realizację wysiłków związanych z dziedzictwem kulturowym na miarę XXI wieku. W tej zaktualizowanej broszurze CORDIS Results Pack przedstawiamy liczne innowacje cyfrowe opracowane z myślą o ochronie bezcennego dziedzictwa kulturowego Europy w ramach 16 projektów finansowanych przez UE na łączną kwotę 45 milionów euro.

Cyfryzacja dziedzictwa kulturowego ma istotne znaczenie dla ochrony, konserwacji i zabezpieczania, a także badań, rozpowszechniania oraz promowania materialnych i niematerialnych dóbr kultury, pozostających pod opieką wszystkich rodzajów instytucji kulturalnych – muzeów, galerii sztuki, bibliotek, archiwów – a także pomników oraz obiektów.Możliwości stwarzane przez coraz szybszy postęp w dziedzinie technologii cyfrowych są już obecnie imponujące i stale się zwiększają. Technologie 3D, sztuczna inteligencja, a także technologie rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej są wykorzystywane nie tylko do zapewnienia ochrony niezliczonych skarbów europejskiej kultury, lecz także do rozpalania wyobraźni i umysłów młodych obywateli Europy, którzy już od najmłodszych lat mogą czerpać korzyści z tych osiągnięć. Koncepcje wirtualnych muzeów oraz podobne przedsięwzięcia stale zyskują na popularności dzięki popularyzacji założenia, że gdy widz nie może dotrzeć do muzeum, to muzeum powinno przyjść do widza. Realizacja tej koncepcji jest możliwa tylko i wyłącznie dzięki eksplozji innowacji cyfrowych w ciągu ostatnich dwóch dekad.

Poprzez szeroko zakrojone działania polityczne i koordynacyjne oraz stosowne finansowanie Komisja Europejska wspiera polityki kulturowe poszczególnych państw członkowskich, skupiając się przede wszystkim na cyfryzacji, dostępie do materiałów kulturowych przez internet, cyfrowej ochronie dóbr kultury, a także działaniach kuratorskich. Europeana – europejska platforma cyfrowego dziedzictwa kulturowego – współpracuje z tysiącami archiwów, bibliotek i muzeów w całej Europie, usprawniając dostęp do treści kulturowych, a także zwiększając możliwości ich wykorzystywania, będąc jedyną paneuropejską platformą w swoim rodzaju, dzięki czemu odgrywa kluczową rolę w umacnianiu naszej wspólnoty dziedzictwa kulturowego.

W tej broszurze CORDIS Results Pack przedstawiamy łącznie 16 projektów, z czego 12 pochodzi z oryginalnego zbioru opublikowanego w 2020 roku, zaś pozostałe cztery projekty to nowe inicjatywy dodane w 2021 roku. Wszystkie one wnoszą ważny wkład w budowę cyfrowego dziedzictwa kulturowego.

Więcej informacji pod linkiem.

Źródło: Urząd Publikacji Unii Europejskiej (Komisja Europejska)