Coś więcej niż kody kreskowe – za nami webinar „Zastosowanie RFID w Przemyśle 4.0” organizowany przez ZPPM oraz Jantar Sp. z o.o.

Coś więcej niż kody kreskowe – za nami webinar „Zastosowanie RFID w Przemyśle 4.0” organizowany przez ZPPM oraz Jantar Sp. z o.o.

Związek Pracodawców Polska Miedź podczas wydarzenia prowadzonego w ramach Akademii Przemysłu 4.0 zaprosił ekspertów ds. technologii do wspólnej dyskusji nad perspektywicznymi rozwiązaniami dla wielu sektorów gospodarki.

Kolejny webinar realizowany w ramach projektu Akademia Przemysłu 4.0 odbył się 3 lutego 2022 roku. Poświęcony był technologii RFID, narzędzia, które może mieć wielkie znaczenie dla rozlicznych branż, w tym przemysłu, handlu, gospodarki magazynowej czy budownictwa.

Czym właściwie jest technologia RFID? To skrót od sformułowania Radio-Frequency Identification. Istotą funkcjonowania tego rozwiązania jest zastosowanie fal radiowych oraz chipów przymocowywanych do przedmiotów. Przedmioty oznaczone dzięki RFID można skanować nawet na odległość, znaczniki zaś są odporne na zniszczenia. To wszystko sprawia, że owo rozwiązanie może stanowić efektywną alternatywę dla typowych kodów kreskowych używanych od dziesięcioleci.

To właśnie zalety i szerokie zastosowania RFID zajmowały uczestników kolejnego z webinarów organizowanych przez Związek Pracodawców Polska Miedź. Wśród prelegentów biorących udział w wydarzeniu znaleźli się: Beata Staszków – prezes zarządu ZPPM, Mariusz Barycki – dyrektor ds. technologii w Jantar sp. z.o.o. wdrażającej RFID w swojej działalności, Tomasz Markowski – kierownik Laboratorium Technologii Identyfikacyjnych w Łukasiewicz – Poznańskim Instytucie Technologicznym, Dariusz Błoński – specjalista ds. systemów automatycznej identyfikacji w Siemens sp. z o.o., gdzie od lat wdraża systemy RFID, a także Łukasz Matura – dyrektor biura projektów w firmie Jantar.

Spotkania i webinary z cyklu Akademia Przemysłu 4.0 organizowane przez ZPPM cieszą się dużą popularnością. Nie inaczej było i tym razem, do czego bez wątpienia przyczynił się tak unikatowy temat, jak i wyjątkowi goście, praktycy, którzy w swojej działalności aktywnie wdrażają nowatorską technologię, jaką jest RFID. W tym przede wszystkim przedstawiciele firmy Jantar, partnera merytorycznego naszego wydarzenia. Cieszę się, że szerokie grono odbiorców mogło poznać korzyści płynące z RFID. Korzyści, które dotyczą tak logistyki i organizacji pracy, jak i wyników finansowych – stwierdziła Beata Staszków, prezes zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź.

RFID to rzeczywiście wiele zalet, o czym mogli się przekonać uczestnicy webinaru. Zwracano uwagę na takie aspekty jak zwiększenie wydajności i polepszenie jakości produktów firm dzięki RFID, poprawa komfortu pracy, automatyzacja procesów komunikacyjnych, kwestie ekologiczne czy wreszcie oszczędności wprost przekładające się na zyski.

Uczestnicy webinaru mogli także poznać konkretne przykłady firm, które skorzystały na wdrożeniu omawianej technologii. Taką firmą był Decathlon, który w 2015 roku wprowadził Radio-Frequency Identification we wszystkich swoich 951 sklepach detalicznych oraz 43 magazynach na całym świecie. Efekty zmian były jednoznaczne. Firma odnotowała wzrost wyników sprzedaży o 11 procent oraz zmniejszenie strat towarowych o 9 procent rok do roku.

Ten i inne przykłady pokazują jasno, że ta technologia to szansa rozwojowa dla firm z wielu sektorów gospodarki. Nie tylko z handlu, ale też wszelkich innych, gdzie znaczenie ma inwentaryzacja. Od szpitali aż po obsługę imprez masowych. Dlatego też wraz z naszymi partnerami poświęciliśmy kolejne wydarzenie z cyklu Akademia Przemysłu 4.0 rozwiązaniom RFID. Pokazując menadżerom i specjalistom odpowiedzialnym za realizację projektów biznesowych, jak innowacje mogą wpływać na ich działalność i jaki impuls rozwojowy mogą przynieść. Taki właśnie jest cel naszej Akademii od samego początku – dodaje prezes Związku Pracodawców Polska Miedź, Beata Staszków.

Podczas wydarzenia można było usłyszeć o możliwych zastosowaniach RFID czy poznać specyfikę funkcjonowania technologii. Podejmowano także kwestie znaczenia Przemysłu 4.0 w ogóle w kontekście łańcuchów dostaw. Podkreślano także, jak wielkie wyzwania rozwojowe stoją przed krajami europejskimi. Przykładowo dziś na Starym Kontynencie jedynie 30 proc. firm handlowych z branży odzieżowej inwestuje w RFID, podczas gdy w Azji jest to 70 proc. Wydarzenia takie jak webinar organizowany przez ZPPM mają więc na celu zainspirowanie firm do zainteresowania się tą i innymi perspektywicznymi technologiami.