Cyberbezpieczny Samorząd a rozwiązania firmy SOPHOS, 9.11.2023 g. 12:00 – Webinar zoom – Akademia Rozwoju Przemysłu 4.0

Związek Pracodawców Polska Miedź oraz partnerzy merytoryczni Solutions for Technology – S4Tech Konsorcjum FEN – SOPHOS zapraszają na seminarium online

Cyberbezpieczny Samorząd a rozwiązania firmy SOPHOS

w ramach Akademii Rozwoju Przemysłu 4.0

9 listopada 2023 roku, g. 12:00 – 14:00

Webinar na platformie ZOOM

Udział w webinarze jest BEZPŁATNY. Wystarczy się zarejestrować, aby otrzymać dostęp do udziału w wydarzeniu. Rejestracja na spotkanie: https://forms.gle/BUrDeDrtRN7PBygm7 Dodaj wydarzenie do kalendarza Google Dodaj wydarzenie do kalendarza Outlook ICal Na dzień przed wydarzeniem osoby zarejestrowane otrzymają link do spotkania. System wideokonferencyjny będzie uruchomiony 15 minut przed rozpoczęciem spotkania. Program webinaru Informacje o prelegentach i partnerach

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 7 listopada 2023 r.

Serdecznie zapraszamy!

Dla kogo:
  • Starostowie
  • Prezydenci Miast
  • Burmistrzowie
  • Wójtowie
  • Osoby zarządzające w JST,
  • Służby informatyczne JST
Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” pozwala samorządom na całościowe sfinansowanie wydatków związanych ze wzmocnieniem ochrony i edukację pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa. To drugi etap cyfryzacji samorządów w Polsce. Projekt będzie realizowany na terenie całego kraju. Zostaną nim objęte wszystkie jednostki samorządowe tj. 2 477 gmin, 314 powiatów, 16 województw (łącznie 2 807 JST). Grupą docelową projektu jest administracja publiczna: jednostki samorządu terytorialnego (JST) wraz z jednostkami podległymi. Cyberbezpieczeństwo to proces, którego celem jest ochrona danych i systemów wewnętrznych przed zagrożeniami, jakie niosą za sobą ataki w przestrzeni cyfrowej. Wdrożenie odpowiednich procedur w tym zakresie pozwala zapobiec skutkom działań, które mogą wyrządzić organizacji wiele szkód. Celem seminarium jest podniesienie świadomości kadr JST o cyberbezpieczeństwie, obowiązkach wynikających z prawa oraz dostarczenie wiedzy o narzędziach, standardach i projektach w celu zapewniania cyberbezpieczeństwa w organizacji. Podczas webinaru zostaną poruszone zagadnienia takie jak:
  • Cyberbezpieczny Samorząd;
  • Sophos CyberSecurity Adaptive Ecosystem – jak zbudować ekosystem bezpieczeństwa od jednego producenta i dlaczego takie podejście jest lepsze od konceptu wielu producentów;
  • Zabezpieczenie sieci, IPS, proaktywne podejście do Cyberbezpieczeństwa, Zarządzanie bezpieczeństwem organizacji 24/7/365;
  • Cyberbezpieczny samorząd a dyrektywa NIS 2, co przyniosą najbliższe lata w kontekście legislacyjnym.
Cel: Podniesienie świadomości kadr Jednostek Samorządu Terytorialnego o cyberbezpieczeństwie, obowiązkach wynikających z prawa oraz dostarczenie wiedzy o narzędziach, standardach i projektach w celu zapewniania cyberbezpieczeństwa w organizacji.