Cyfrowe dane i usługi dotyczące zdrowia – europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia – ostatnia faza konsultacji

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia – wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie Europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia  (oparte m.in na analizie Dyrektywy 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej).

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 1 lipca 2022 r.

Europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia ma:

  • promować bezpieczną wymianę danych pacjentów (również w trakcie podróży za granicę) oraz kontrolę obywateli nad ich własnymi danymi dotyczącymi zdrowia,
  • wspierać badania nad terapiami, lekami, wyrobami medycznymi i wynikami leczenia,
  • zachęcać do korzystania z danych dotyczących zdrowia do celów badawczych, kształtowania polityki i stanowienia prawa, w oparciu o zaufane ramy zarządzania i zasady ochrony danych,
  • wspierać cyfrowe usługi zdrowotnych,
  • wyjaśnić kwestie bezpieczeństwa i odpowiedzialności w kontekście sztucznej inteligencji w dziedzinie zdrowia.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się wniosek dotyczący rozporządzenia wraz z załącznikiem, komunikatem KE oraz streszczeniem oceny skutków.

Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE (oceny skutków, opinia w sprawie oceny skutków oraz dokumenty robocze służb): https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12663-Cyfrowe-dane-i-us%C5%82ugi-dotyczace-zdrowia-europejska-przestrzen-danych-dotyczacych-zdrowia_pl

Źródło: Komisja Europejska