CZAS, PROCES, KOSZT- czyli jak skutecznie znaleźć i zatrzymać inwestora

Nowe miejsca pracy, wpływy z podatków, zlecenia dla lokalnych firm – długo można by wymieniać zalety wynikające z pozyskania inwestora. Dlatego gminy starają się jak najlepiej przygotować grunty, oferty, promocję inwestycyjnych terenów. Skutecznie pomaga im w tym Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH). W ramach współpracy KGHM Polska Miedź S.A. i jednostek samorządu terytorialnego Związek Pracodawców Polska Miedź, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i PAIH przeprowadziły szkolenie „Standardy Obsługi Inwestorów w PAIH”. 

– Dolny Śląsk jest od wielu lat bardzo atrakcyjny dla inwestorów. Doskonałe położenie, bliskość granicy niemieckiej i czeskiej, świetna sieć dróg i coraz lepsza infrastruktury kolejowej, lotniska, dobrze przygotowane tereny inwestycyjne, doskonale wykształceni mieszkańcy i aż 3 (Wałbrzyska, Legnicka i Kamiennogórska) Specjalne Strefy Ekonomiczne powodują, że nie tylko zagraniczne firmy bardzo chętnie właśnie tu lokują swoje przedsięwzięcia. Ale to nie oznacza, że nie musimy aktywnie poszukiwać nowych inwestorów a konkurencja innych regionów i krajów jest coraz większa. Wiedzą to samorządy i dlatego, na ich prośbę zorganizowaliśmy szkolenie PAIH– powiedział Paweł Kura, wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź.

Misją Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu jest: „zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw”. Agencja działa w Polsce i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe. Oferuje doradczą, logistyczną i prawną pomoc dla inwestorów. Współpracuje ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi i lokalnymi samorządami, aby przygotować najlepszą, możliwą propozycję dla biznesu.

– Standardy Obsługi Inwestora to zbiór zasad ułatwiających dobre przygotowanie się do wieloetapowego procesu kontaktów i negocjacji z potencjalnymi inwestorami. Są to bardzo użyteczne i praktyczne rady, wynikające z naszego wieloletniego doświadczenia. Zależy nam na ich propagowaniu, a przede wszystkim zachęceniu gmin do ich stosowania w praktyce. Wszyscy na tym zyskamy – zapewnia Monika Zdrojek, moderatorka szkolenia, Project Manager PAIH.

Standardy Obsługi Inwestora PAIH to kompendium wiedzy o tym czego szukają   i jakimi kryteriami kierują się inwestorzy, rady jak zbudować dobrą propozycję inwestycyjną, jak nie tylko zainteresować inwestorów, ale przede wszystkim ich zatrzymać. Wiele pracy muszą wykonać gminy zanim będą mogły walczyć o inwestorów. Potrzebna jest dobrze przygotowana infrastruktura gospodarcza (atrakcyjne tereny z uregulowanymi prawami własności i dostępnymi mediami), dostępność transportowa (bliskość dróg szybkiego ruchu, linii kolejowych, drogi dojazdowe, zasoby ludzkie (możliwość zapewnienia wykwalifikowanych pracowników) i aktywność władz samorządowych (profesjonalne wsparcie inwestora na każdym etapie). To główne czynniki brane pod uwagę przez inwestorów. Taką ofertę można przesłać do PAIH, a Agencja uwzględni ją w poszukiwaniu terenów lub hal dla konkretnej firmy.

– Do nas inwestor trafia wieloma kanałami, czasami przez bezpośrednio przez stronę internetową, czasami przez doradcę, który prowadzi dla niego projekt, czasami z SSE lub samorządów z prośbą o dodatkowe wsparcie. Zaczynamy od zaproponowania pomocy w znalezieniu idealnej działki czy nieruchomości do wynajęcia. Wtedy kontaktujemy się ze strefami lub prywatnymi właścicielami. Ze stref, zapytanie trafia do samorządów. Najlepsze, spełniające wymagania inwestora propozycje są mu przekazywane i przechodzimy do kolejnego etapu, w którym bardzo ważna jest aktywność samorządów, ich zaangażowanie, przygotowanie, responsywność- przekonuje Monika Kisiel, Starszy Konsultant Centrum Inwestycji Strategicznych PAIH.

Inwestorzy zostają tam, gdzie znajdują najlepsze warunki dla swoich firm. To jest oczywiste. Okazuje się jednak, że czasami drobne niedopatrzenia lub uchybienia już na pierwszej prezentacji terenów mogą spowodować fiasko rozmów. Jak mówi przysłowie: „dobre, pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz”. Dlatego warto się solidnie przygotować do każdego spotkania.

Musimy traktować inwestora jako klienta, któremu pomagamy i staramy się go wesprzeć w każdy możliwy sposób. Wizyta lokalizacyjna to moment, kiedy gminy mogą się wykazać. Strona organizacyjna, elastyczność terminowa, obecność osoby dobrze mówiącej w języku inwestora lub w języku angielskim, znajomość firmy, kraju, kultury inwestora robią bardzo dobre wrażenie. Nawet z pozoru nieistotne niuanse np. jak porządek usadzenia gości przy stole konferencyjnym, potrawy podawana podczas lunchu mają znaczenie, zwłaszcza w hierarchicznych krajach azjatyckich– twierdzi Monika Kisiel, Starszy Konsultant Centrum Inwestycji Strategicznych PAIH – Jeżeli samorządowcy przygotowując spotkanie czegoś nie wiedzą zawsze mogą zwrócić się do nas o podpowiedź. Bardzo chętnie pomożemy– dodaje Monika Kisiel

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej sprawdza się model CZAS-PROCES- KOSZT. To równoważne elementy, każdy z nich musi być spełniony zgodnie z oczekiwaniami inwestora. Zdarza się, wcale nie rzadko, że nawet najlepsza oferta i świetnie spotkanie nie gwarantują sukcesu. W przypadku negatywnej odpowiedzi warto sprawdzić, dlaczego propozycja nie została przyjęta, wyciągnąć wnioski na przyszłość, zmienić to co się zmienić da.

Samorządy mogą liczyć nie tylko na PAIH, ale i na Specjalne Strefy Ekonomiczne, które zostały powołane właśnie do poszukiwania inwestorów, także polskich.

 – Pokutuje wciąż opinia, że SSE są tylko dla dużych, zagranicznych firm. A my wspieramy każdego polskiego inwestora, także z sektora MŚP. Mamy do zaoferowania atrakcyjne tereny, przedsiębiorcom budującym swoje nowe zakłady dajemy możliwość wynajęcia niezbędnych powierzchni biurowych w nowoczesnym Letia Business Center w Legnicy. Pomagamy przedsiębiorcom sprawnie przejść przez procedurę prowadzącą do uzyskania zwolnienia podatkowego od dochodu uzyskiwanego dzięki nowej inwestycji. Od 2018 roku takie zwolnienie można uzyskać dla inwestycji prowadzonych także poza granicami terenów mających status specjalnej strefy ekonomicznej – również na gruntach prywatnych przedsiębiorcy. Ułatwiamy przedsiębiorcom nawiązywanie i rozwijanie dobrych relacji z innymi, w szczególności członkami prowadzonych pod patronatem LSSE klastrów: lotniczego, motoryzacyjnego i edukacyjnego.Jesteśmy w stałym kontakcie i skutecznie współpracujemy z lokalnymi samorządami. Razem inwestujemy w infrastrukturę techniczną i drogową, promujemy tereny inwestycyjne, współorganizujemy szkolenia dla przedsiębiorców. Przedstawiciele samorządów są partnerami i biorą udział w pracach strefowych klastrów, w szczególności klastra edukacyjnego, mającego za jeden z głównych celów przygotowanie warunków zapewniających przedsiębiorcom dostępność odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Tylko współdziałając osiągniemy sukces: decyzje o nowych inwestycjach w regionie – uważa Krzysztof Sadowski, prezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Wielu inwestorów poszukuje terenów/obiektów bezpośrednio w gminach. Dobrze przygotowana strona internetowa może pomóc wypromować jej potencjał inwestycyjny. I tu także samorządy mogą liczyć na wsparcie PAIH w ramach projektu „Invest in Gmina”.

Przygotowaliśmy wzorzec strony internetowej przyjaznej dla inwestorów. Projekt ten stanowił jeden z głównych elementów Standardów Obsługi Inwestora w Samorządzie. Pilotażowy program w tym zakresie wprowadzony w województwie warmińsko-mazurskim sprawdził się doskonale. Zachęcamy także inne samorządy do przebudowania swojej wizytówki w Internecie, bo to jest czasami pierwszy, bardzo ważny sygnał dla inwestora, że gmina jest nowoczesna, skuteczna, dynamiczna. Materiały do samodzielnego wdrożenia projektu „Invest in Gmina”  znajdziecie Państwo na stronie PAIH”– podkreśla Mirosław Odziemczyk, pełnomocnik Zarządu PAIH S.A. ds. Współpracy ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi.

Podczas szkolenia samorządowcy otrzymali wiele informacji o arkanach działania PAIH i całego procesu pozyskiwania inwestorów, a także mogli dowiedzieć się jak przesłać własną propozycję do generatora ofert na stronie PAIH, z którego korzysta bardzo wielu potencjalnych inwestorów.

Szkolenie oceniam jako wysoce merytoryczne. Bardzo dobrze przygotowani prelegenci w ciekawy sposób przekazali swoją wiedzę z omawianego tematu. Profesjonalna obsługa potencjalnych inwestorów jest bardzo istotnym zagadnieniem w dzisiejszych czasach, dlatego wskazane przez osoby szkolące narzędzia w istotny sposób wspierają samorządy. Ponadto okazana chęć pomocy samorządom w tworzeniu ofert i stron internetowych została przeze mnie bardzo pozytywnie odebrana. Zatem z pełnym przekonaniem stwierdzam, że warto brać udział w takich konferencjach, ponieważ przynoszą one wymierne korzyści dla JST– podsumowuje Marta Vašiček, Zastępca Wójta Gminy Głogów.

Przedstawiciele Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zachęcają do bezpośredniego kontaktu, zadawania pytań oraz korzystania z internetowej Bazy Wiedzy PAIH.