Daniny publiczne w przemyśle wydobywczym w Polsce i na świecie

Forum Przemysłu Wydobywczego Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk oraz Związkiem Pracodawców Polska Miedź organizują seminarium: „Daniny publiczne w przemyśle wydobywczym w Polsce i na świecie”.

W zglobalizowanej gospodarce struktura systemu podatków krajowych staje się jednym z głównych czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw w stosunku do rywalizujących z nimi firm zagranicznych. Szczególnie widoczne jest to w branży wydobywczej. Komisja Europejska doceniła znaczenie surowców dla rozwoju nowoczesnych gałęzi przemysłu i w dniu 25 września 2013 r. zatwierdziła Strategiczny Plan Wdrażania Europejskiego Partnerstwa Innowacji w Dziedzinie Surowców (SIP EIP RM). Podmioty górnicze z Europy konkurują na otwartym i wolnym rynku z podmiotami z obu Ameryk, Australii, Azji oraz Afryki.
Do udziału w przedmiotowym seminarium zapraszamy przedstawicieli rządu, przemysłu górniczego oraz ludzi nauki, specjalizujących się w problemach danin publicznych przemysłu wydobywczegoo. Celem spotkania jest dyskusja zmierzająca do znalezienia optymalnych rozwiązań legislacyjnych korzystnych dla branży górniczej i budżetu państwa.
Seminarium odbędzie się w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” Im Andrzeja Bączkowskiego w Warszawie, przy ul. Limanowskiego 23 w dniu 7 kwietnia 2014 roku o godz. 11.00.
Ramowy program seminarium :
1.Analiza wpływu systemu danin na konkurencyjność polskiego przemysłu wydobywczego (eksperci Forum Przemysłu Wydobywczego);
2.Problematyka opłat i danin – dyskusja, prowadzenie Prof. Marek Nieć – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk;
3.Określenie kierunków wskazanych zmian w obowiązującym systemie;
4.Utworzenie stałego zespołu roboczego