Długoterminowe fundusze inwestycyjne – przegląd przepisów UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów UE dotyczących funduszy inwestycyjnych (m.in. The European Long-Term Investment Funds Regulation (ELTIF) – Regulation (EU) 2015/760).

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 14 października 2020 r.

Europejskie długoterminowe fundusze inwestycyjne (ELTIF) to unijny system ułatwiający inwestowanie – za pomocą alternatywnych funduszy inwestycyjnych – w aktywa długoterminowe, takie jak projekty z zakresu infrastruktury transportowej i społecznej (energia, szpitale, mieszkania socjalne), nieruchomości i małe przedsiębiorstwa.

W ramach przeglądu przeanalizowane zostanie funkcjonowanie funduszy ELTIF, a w szczególności, w jaki sposób przyczyniają się one do integracji rynków kapitałowych w Europie (unia rynków kapitałowych) oraz realizacji unijnego celu, jakim jest inteligentny, trwały wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji.
Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12570-Long-Term-Investment-Funds-Review-of-EU-rules
Źródło: Komisja Europejska